Två förtroendevalda, Benny på onkologkliniken och Lena på kirurgkliniken och en styrelseledamot Tina talade med VLT utifrån oron över patientsäkerheten då bemanningen i sommar är tunn.

Då artikeln enbart var läsbar för de med internetversion av VLT och pluskunder så la vi den som en PDF här, artikel170622


Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!