Nyligen återkommen från Region Västmanlands presskonferens (som delar av styrelsen inte fick gå in på tyvärr) gällande nya lokala kollektivavtalet.

Styrelsen i Vårdförbundet avdelning Västmanland har sedan länge arbetat för hälsosamma arbetstider för våra medlemsgrupper.

Pilotprojektet på akutmottagningen i Västerås med en arbetstidsmodell där cirka 15 sjuksköterskor och ett antal undersköterskor med rotationstjänstgöring haft förkortad arbetstid med bibehållen lön. Projektet har varit lyckosamt och deltagarna ger det tummen upp och uppger även en förbättrad fysisk hälsa, bland annat vad gäller blodtryck.

Nya kollektivavtalet som tecknades på i december 2016 med SKL- Sveriges kommuner och landsting där bland annat arbetstidsförkortning för de som går ständig natt och på rotation förhandlades fram lade grunden för att vi skulle kunna förhandla fram ett bättre lokalt kollektivavtal än detta centrala avtal.

Sedan hösten 2015 har samtal och förhandlingar pågått och nu har vi äntligen nått i mål. Imorgon undertecknar vi ett kollektivavtal om hälsosamma arbetstider för medarbetare som arbetar ständig eller rotation natt som är bland de starkaste i Sverige.

​Tillsammans vill vi verka för och skapa förutsättningar för en hälsosam arbetssituation för våra medarbetare. För arbetsgivaren innebär det nya kollektivavtalet att vi har som målsättning att lämna verksamheternas egna modeller och arbetstidsmått. Detta är en del i arbetet med att harmonisera förutsättningarna mellan alla våra verksamheter inom hälso- och sjukvården oavsett förvaltning samtidigt som den enskilde medarbetaren får en bättre balans mellan arbete och fritid.

Det nya kollektivavtalet som sluts mellan Region Västmanland och Vårdförbundet gäller sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt barnmorskor som arbetar ständig- eller rotation natt. Genom förbättringar som avtalet ger kommer vi kunna åstadkomma en stabilare bemanning, ökad patientkontakt och frigöra mer tid för återhämtning. Även behovet av inhyrd personal kommer på sikt att kunna minimeras och med det patientsäkerheten stärkas. ”   

Från Region Västmanlands interna sida ”Arbetsplatsen”

Och idag står vi här med ett nytt lokalt kollektivavtal som innebär:

  • En arbetad natt ger en arbetstidsförkortning med fyra timmar och ett veckoarbetstidsmått på 34 timmar och 15 minuter (34,25). Som nattpass räknas minst tre timmars arbete mellan klockan 00 och 06.
  • Två arbetade nätter ger en arbetstidsförkortning på åtta timmar och ett veckoarbetstidsmått på 30 timmar och 15 minuter (30,25).
  • De som har ständig nattjänstgöring får ett arbetstidsmått på 32 timmar.
  • De som förstärker nattpassen mellan klockan 00 och 02 får två timmars reduktion.

 

Så här glada är delar av styrelsen som varit med och förhandlat fram avtalet med ordförande Jani, vice ordförande Ingrid och ombudsman Rino i spetsen. På bild från vänster: Jani Stjernström ordförande, Ingrid Edman vice ordförande, Harriet Lindqvist styrelseledamot, Elisabeth Berglind styrelseledamot, Beatriz Olsson styrelseledamot och Rino Agerhall ombudsman

Se filmen från presskonferensen här

Läs även om vårt avtal i Vårdfokus

Elisabeth Berglind- styrelseledamot Vårdförbundet, Avdelning Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!