Vad är kollektivavtal?

Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer.

Kollektivavtalen har förhandlats fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner( friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, OB m.m.) som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda. Till exempel rätt till årligt lönesamtal, mer pengar vid föräldraledighet, högre sjuklön, tjänstepension, gruppliv- och arbetsskadeförsäkringar med mera.

Kollektivavtalen kan finnas både centralt och lokalt. De lokala kollektivavtalen är oftast anpassningar till det centrala kollektivavtalet som ger dig bättre och mer anpassade villkor på just din arbetsplats. Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal bör du se till att du reglerar de villkor som är viktiga för dig i ditt  anställningsavtal.

 

Blir du anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du känna dig säker på att du får bra arbetsvillkor. De villkor som kollektivavtalet innehåller är bindande för arbetsgivaren.

Varför är kollektivavtal viktigt och hur hänger det ihop med medlemskap i Vårdförbundet?

Ju fler medlemmar vi är, ju bättre kollektivavtal (lokala och centrala) kan Vårdförbundet förhandla fram. Om vi är många har vi större bäring mot arbetsgivaren och kan förhandla fram bättre villkor. Om vi är få medlemmar kan kollektivavtalen bli sämre eller försvinna.

Kollektivavtalet kan sägas upp av arbetsgivaren eller av fackliga organisationer och då gäller de lagar som reglerar innehållet i kollektivavtalet t.ex. MBL-medbestämmandelagen, LAS- lagen om anställningsskydd, SemL- semesterlagen, Förtroendemannalagen, Arbetsmiljölagen m.fl.

Vad innebär det då i vardagen för mig i kollektivet?

Enligt semesterlagen har du lagstadgad semester 25 dagar per år.

I AB (kommun och landstingsanställda) har de 25 semesterdagar till året du fyller 40 då de ökar till 31 semesterdagar och vid 50 års ålder till 32 semesterdagar årligen.

För privata vårdgivare med kollektivavtal har de allt mellan de lagstadgade dagarna (25 st) till samma som i AB (25-31 semesterdagar beroende på ålder).

För statligt anställda (ALFA) har de 28 semesterdagar till 29 års ålder, därefter 31 semesterdagar från 30 års ålder och 35 semesterdagar från 40 års ålder.

Ganska bra förhandlat eller hur!!

 

I kollektivavtalen förhandlas det även fram andra bra förmåner för oss anställda.

Till exempel ersättningar som Ob-tillägg, extra ersättning vid föräldraledighet, övertidsersättningar och reglering av arbetstider.

Så visst finns det mycket fördelar i våra kollektivavtal som inte regleras av lagarna. Dessa har förhandlats fram av fackliga parter och arbetsgivarorganisationen för att vi ska få det bättre som anställda än vad lagen säger.

Det som många av oss tror är lagen är egentligen kollektivavtal som kan sägas upp om vi inte är tillräckligt många medlemmar. Fackliga organisationer bevakar att kollektivavtalet inte försämras. Endast om vi är många kan bra kollektivavtal förhandlas fram. Vilket också betyder att är vi få kan sämre kollektivavtal än de som vi har idag förhandlas fram eftersom vi inte har styrkan i att vara en medlemsgrupp att räkna med som har ett stort medlemsantal och som bevakar och förhandlar villkor som förbättrar för våra yrkesgrupper.

Och du vet väl att villkoren i ett kollektivavtal aldrig vara sämre än lagen…

Lånad från Vårdförbundet avd. Örebros blogg 9/4 2015

Så gå in och läs vad som gäller för ditt kollektivavtal  och se till att din chef vet vad som regleras i kollektivavtalet.

Var påläst, värva fler medlemmar så vi fortsätter att vara en medlemsgrupp att räkna med inom vården.

 

Visste du att ditt kollektivavtal är värt ca 80.000 kr per person och år!!!

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!