Under 2018 års kongress kommer Vårdförbundets nya vision att presenteras och det är viktigt att du som medlem är med och påverkar vad DU tycker är viktigt att få med i visionen.

I detta nu så görs ett insamlingsarbete från Vårdförbundets medlemmar över hela Sverige för att inventera vad som är viktigt för våra medlemsgrupper.

Utifrån detta material så kommer en vision att utkristallisera sig.

Så vi vill veta vad DU tycker är viktigt i vår framtida vision!

  • Hur vill DU att ditt yrke ska utvecklas i framtiden?
  • Vilka karriärvägar skulle DU vilja ha under ditt yrkesliv?
  • Vilken kompetens tycker DU krävs av framtidens chefer?
  • Vad krävs för att DU ska engagera dig fackligt inom Vårdförbundet?
  • Vilka åtgärder behövs för att ditt yrke ska bli mer attraktivt och bristen på arbetskraft inom ditt yrke ska minska?
  • Hur kan arbetsorganisationen utvecklas för att ge hälsosamma arbetstider så att alla inom vården orkar ett helt yrkesliv?
  • Vad tycker DU krävs för en god arbetsmiljö?
  • Vilka tre frågor tycker DU är viktigast att Vårdförbundet driver för framtiden?

sa-far-vi-varden-att-blomstra

Maila till oss på info.vastmanland@vardforbundet.se

Vi behöver Ditt svar före 31/12-16

Om du vill veta vad som ingår i den nuvarande visionen så har du den här

Lisa Berglind, leg. sjuksköterska och styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!