Ibland får man samtal som man behöver ta sig tid för. Extra tid för. Behovet av att bli lyssnad på måste tas om hand. Att kunna få ge den tiden till en medlem är viktigt. Att få ge den tiden känns bra.

Att lyssna till en medlems berättelse och frågor kring sin sjukdom och hur det ska gå med arbetet. Frågor kring om hur man bäst avslutar sin anställning, vad man bör tänka på i samband med en uppsägning, eftersom sjukdomen är så tung, att man inte orkar lägga energi på att tänka på att komma tillbaka till arbetet. Att lyssna på hur en medlem blivit tillfrågad om att säga upp sig, att sluta medan tid är. Det är för en kort stund tungt att höra.

vinterrok
Foto: Mimmi Högblom

När man under samtalet kan skapa en ljusning hos medlemmen. Att arbetslivet inte måste ta slut här och nu. Att det inte enbart finns en väg att gå, utan att det finns möjligheter till att komma tillbaka. Att arbetsgivaren har skyldighet att rehabilitera. Att en människa ska ha möjlighet att få må bättre och ta sig tillbaka in i arbete, trots kronisk eller tillfällig sjukdom. När en medlem berättar att det känns lättare efter att ha pratat med mig, känns det bra, i hjärtat.

Att få ett samtal på nytt när medlemmen kommit till nästa steg, dit där man själv vill ta sig tillbaka. Få veta att nya kontakter för att må bättre tagits. Nya kontakter för att få veta mer och få klarhet. Att få höra att en medlem känner sig stärkt efter att ha pratat med mig, får mig att bli rörd.

Ibland är mitt jobb, mitt uppdrag fantastiskt. Att få höra en medlem, som i stort gett upp hoppet om sig själv, ha ny kraft i rösten. Det känns, i hela kroppen.

Tack för alla förtroenden jag fått genom åren! Förtroendet att få ta del av era berättelser, er förtvivlan, ert hopp, er kamp, er sorg och er lycka.

Tack!

Cecilia Stoor, förtroendevald som arbetar med att ge stöd i rehabprocessen

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!