Att skapa visioner och planera för framtiden

planeringsdagarFörra veckan var det återigen dags för avdelningens planeringsdagar. Det är alltid lika roligt att planera aktiviteter inför kommande år.  Det är då man får tid att reflektera kring årets aktiviteter hittills, den fantastiska responsen vi fått och alla trevliga möten vi haft!

På årsmötet fick medlemmarna tycka till om önskade och relevanta aktiviteter utifrån våra fyra inriktningsmål under året:

  1. Alla människor har rätt till hälsa och helhet
  2. Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv
  3. Vår kunskap ska värderas rätt
  4. Vårdförbundet växer i medlemsantal och medlemmarna upplever ett högt medlemsvärde

 

planeringsdagar-tavlaDenna lilla aktivitet på årsmötet skapade en hel del engagemang bland medlemmarna.  Styrelsen fick en bra återkoppling och medlemmarnas önskemål ligger till grund för vår planering för det kommande året, som ni ser här när vi jobbar med verksamhetsplaneringen under planeringsdagarna.

Eftersom styrelsen hade lite mer tid för att tänka kring aktiviter kom även flera nya tankar och aktiviteter fram. Nu ska verksamhetsplanen börja sammanställas och ges en budget. Vi ser med spänning fram emot det nya verksamhetsåret 2017.

En vision för framtiden

Tiden går fort som alla känner till och det är dags att börja arbeta med nästkommande vision i Vårdförbundet.  Under planeringsdagarna diskuterade vi även denna och hur vi kan på bästa sätt involvera våra medlemmar och alla kloka tankar ni har. Vi vill veta vad ni vill att Vårdförbundet ska arbeta med på kort och lång sikt? Vad har ni för visioner om framtiden? Vad ska finnas mer i Vårdförbundets kommande vision?

Områden som visionen kommer att innehålla är ganska självklara och innefattar stora områden. Mina och till viss del styrelsen utgår ifrån hur vår omvärld påverka oss och hur vi kan sätta upp en klok vision som ger oss delmål att uppnå.

 

  • Yrke: Hur kommer omvärldens förändringar att påverka ditt yrke, profession, karriär, utbildning och utveckling?
  • Vård: Hur kommer omvärldens förändringar att påverka vårdens utveckling, arbetsplats och ledarskap?
  • Villkor: Hur kommer omvärldens förändringar att påverka arbetstider, lön, arbetsmiljö, hälsa, yrkeslivet, pension och trygghetsfrågor?

Kanske kan man börja med att ställa sig frågan; vilka tre frågor tycker jag är viktigaste att vi i Vårdförbundet driver tillsammans?

Vi kommer att samla in era idéer fram till början på februari. Skicka gärna in idéer och önskemål till styrelsen eller förtroendevalda!

Sandra Gustavsson, styrelseledamot och biomedicinsk analytiker

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!