Vad är att vara svag? Vad är att vara stark?

När vi hade grundutbildning kom vi in på vad människor, medlemmar och icke medlemmar uttrycker om Vårdförbundet. Många är vi som har hört någon säga, att Vårdförbundet är ett svagt förbund. Jag läser det ibland på sociala medier och försöker efter bästa förmåga svara och ta reda på vad som ligger bakom.

Jag upplever att det ofta handlar om vad man har för förväntningar på en organisation, i det här fallet Vårdförbundet. Om du har förväntningen att Vårdförbundet ska ändra på semesterlagen, ja då är det högt ställda förväntningar. Lagen säger att en medarbetare har rätt att få ut fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Önskemålet var att få rätt till att få det vilken tid på året som helst. Att inte kunna bli nekad. Lyckas inte Vårdförbundet med detta är de svaga. Eller att ändra på föräldraledihgetslagen, att det inte ska finnas några begränsningar för hur ofta man får ta ut föräldrapenning.

Det handlar ju om att Vårdförbundet inte skriver lagar. Vi kan inte ändra på lagen. Det kan bara politikerna i vår riksdag göra. Då lönar det ju sig inte att vända den frustrationen gentemot Vårdförbundet. Vi måste hålla oss till de lagar som är skrivna. Precis som alla invånare och organisationer i Sverige.

Däremot kan vi jobba för en hälsosam vårdmiljö där vi har en bemanning som kan hantera de normala toppar med ökad arbetsbelastning som är i vården. Vi kan inte ha en situation där chefer måste beordra in våra medlemmar för att komma upp till lägst accepterad bemanning, inte ens grundbemanning. Beordring ska användas de gånger vi har stora olyckor, ett epidemiutbrott eller en brand med många skadade. Vi ska inte behöva beordras att jobba, pga att arbetsgivaren väljer att inte betala för rätt kompetens utan struntar i att anställa trots att det finns sökande.

Vi kan jobba för hälsosamma arbetstider. Just nu driver vi frågan om rätt till återhämtning.  Det finns inget kollektivavtal kring att arbeta blandat dag och natt. Trots det är det ofta det som arbetsgivarna erbjuder. Lite fult kan tyckas. Därför driver vi frågan om att återhämtningen ska ingå i nattarbetstiden. Vi anser att varje timme du arbetar på natten ska vara värd 1,4 i arbetstid. Återhämtningstiden måste räknas in i arbetstiden för att vi ska ha medlemmar som orkar arbeta natt eller omväxlande dag/natt och inte blir sjuka. I Västmanland har vi kommit ett steg på väg och fått till ett projekt med den här beräkning av nattarbetstid. Med små steg tar vi oss framåt.

vardupproret-ceciliaVi har sett ett massivt stöd bland medlemmar, icke medlemmar, läkare, undersköterskor, anhöriga, och patienter och en stor rörelse har skapats. Du kanske har hört talas om #4sept ”Slut på rean-en annan vård är möjlig” ”Vårdupproret”? Det finns ett brett stöd för att våra medlemmars arbetsmiljö måste bli bättre. Många gör sina röster hörda genom den här rörelsen. Jag står bakom. Jag är med. Jag lyfter bristen på god arbetsmiljö i alla möten jag har med arbetsgivare och politiker. Jag gör det i mitt uppdrag men även utanför mitt uppdrag. Jag gör det som Vårdförbundet. Jag gör det som jag. Cecilia.

 

Styrkan sitter i att göra det tillsammans. Vill du också vara med? Vill du påverka? Vi är Vårdförbundet. Vi är Vårdupproret.

Skriv din skylt och dela. #tillsammanskanvipåverka #flergermer

Cecilia Stoor, förtroendevald Vårdförbundet avdelning Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!