Det har stormat friskt kring Lycksele lasarett, och då främst runt den kvinnovård som mellan varven, och i skrivande stund, tvingats lägga ner och bomma igen. Orsaken till stängningarna beror på att det inte funnits tillräckligt med barnmorskor i tjänst, något som i sig orsakas av alltför oattraktiva villkor.

Efter många turer likt en berg- och dalbana över toppar och dalar, så har vi nu nåtts av beskedet om att Lycksele förlossningsavdelning kan komma att återuppstå i en ny skepnad, i regi av ett privat bolag (varför inte regionerna själva kan bedriva jämlik vård är en annan fråga…).

Gravida, familjer och närstående samt de som kanske planerar en framtida graviditet har under lång tid plågats av otrygghet, rädsla och en känsla av att stå utanför den svenska kvinnovården. För att behöva åka 40 mil, alltså ca fem timmars bilresa i ur och skur, genom igensnöade vägar, viltolyckor och blixthalka dessutom med förlossningsvärkar, torde göra vem som helst sömnlös av oro. Men det är ju tyvärr inget som förändras till imorgon.

Det är som att en hänvisa en födande i Stockholm till att resa till Göteborg för att föda.

Jämlik och säker vård? Inte direkt. Inte heller en politik som gynnar glesbygd i norra Sverige.

Man får inte transportera en dräktig ko eller kviga om det är mindre än 28 dygn kvar till den beräknade kalvningen. Du får heller inte transportera dem under de första 21 dygnen efter kalvningen. Så varför är det ok när det gäller människor?

Fakta är nämligen att redan ett avstånd på 30 minuters resa ökar riskerna för den gravida och det ofödda barnet. Det visar studier från både Sverige och Norge. Det finns risk för allvarliga konsekvenser med de avstånd som gravida tvingas till i vissa delar av landet.

Men nu finns ett ypperligt tillfälle för att faktiskt styra in den underdimensionerade, underfinansierade och orimligt planerade förlossningsvården på rätt väg! I Vårdförbundets vision för barnmorskor presenterar vi hur förlossningsvården bör se ut med alltifrån dagens centrala storsjukhus med högspecialiserad vård, till mindre barnmorskeledda enheter som står redo för den normala förlossningen efter en normal graviditet. Barnmorskor är proffs på graviditeter, förlossning och eftervård (och väldigt mycket mer…!) och är såklart den centrala kompetensen i den framtida vårdkedjan före, under och efter graviditet, ja faktiskt genom hela livets sexuella och reproduktiva hälsa.

Men hur vet man egentligen vad som är normalt när det är dags för förlossning? Jo, det är så fiiffigt riggat här i Sverige så vi har barnmorskor som följer och övervakar graviditeter alldeles kostnadsfritt, från hälsosamtal och inskrivning i tidig graviditet, till regelbundna graviditetskontroller för att följa den gravida ur både psykologiskt, socialt samt medicinskt perspektiv och det ofödda barnets utveckling. På barnmorskemottagningarna lägger vi grunden för att kunna bedöma var det är lämpligt att föda barn. Självklart ska förutsättningar för en personcentrerad vård finnas, och barnmorskor utformar vården tillsammans med den gravida. Hur och var du vill föda ditt barn är ju, tillsammans med medicinska aspekter, en ytterst personlig och mycket viktig aspekt.

På framtidens barnmorskeledda enheter finns erfarna barnmorskor som kan bedöma om en situation skulle uppstå under förlossningen som kräver transport till ett större sjukhus. I regeringens nationella förlossningsplan nämndes förlossningsambulans, kanske kan det vara en del av denna typ av vård? En sorts ambulerande förlossningsenhet för säkra transporter för födande och blivande föräldrar där barnmorskor också arbetar.

Är du skeptisk till säkerheten? Känns det riskabelt? I så fall är det bra att använda sig av statistik och goda exempel såsom vårt västra grannland Norge. För Sverige må stoltsera med mycket låg spädbarns- och mödradödlighet. Men faktum är att Norge slår oss på fingrarna och är ÄNNU bättre gällande säkerheten inom förlossningsvården.

Där är nämligen förlossningsvården upplagd ungefär på ett sådant sätt som Vårdförbundets vision för den framtida kvinnovården förespråkar. Vi kan ta lärdom av goda exempel från våra norska grannar istället för ogrundad rädsla!

En barnmorskeledd enhet i Lycksele, som inte bara skulle bli Sveriges första, kan också vara ett sätt för att attrahera barnmorskor till att vilja arbeta där. Många barnmorskor efterfrågar nämligen just ett sådant arbetssätt. I kombination med goda villkor gällande lön, schema och semestrar så skulle det troligtvis inte vara några problem med att bemanna verksamheten. Med betoning på att verkligen göra detta rätt nu och inte hitta på halvmesyrer.

Men allra bäst av allt skulle vara att vi då kan erbjuda en betydligt tryggare och säkrare förlossningsvård till alla de som bor och lever i ett område som inte har prioriterats gällande kvinnohälsa på evigheter. Eller någonsin. En jämlik förlossningsvård!

Nu återstår ett gediget arbete för beslutsfattare, politiker och arbetsgivare. Barnmorskor i Vårdförbundet kan berätta mer om hur en barnmorskeledd enhet fungerar och vad som är viktigt att tänka på för att kunna rekrytera och behålla barnmorskor i verksamheten. Vi vill vara med och skapa den nya kvinnovården!

Det är nu det händer! Vägen till framtidens, jämlika och personcentrerade förlossningsvård startar i Lycksele!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!