Vi vill orka

Skrivet av Karin Järbäck

1 mars 2022

Västerbottenbloggen

Så kommer det en sommar igen.

Inför sommaren 2021 var läget kritiskt gällande arbetsmiljön, det ledde till att Vårdförbundet skrev och lämnade in en 66a kring barnmorskornas arbetsmiljö då framför allt med perspektivet på Umeå. Men, Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) är en länsklinik och allt som händer på en ort påverkar de andra.

Efter det har ett stort jobb startat kring att göra en handlingsplan för barnmorskornas arbetsmiljö och att göra Region Västerbotten till en attraktiv arbetsgivare. Detta är ingen ”kvickfix” alls. Här har vi som facklig organisation varit delaktiga och har fått komma med förslag. Handlingsplanen grundar sig i förändringar över tid, med ett behov av att få jobba lugnt och metodisk med dessa frågor och framförallt att hindra massflykten av barnmorskor ut från CFOG i länet.

Kolla Vårdförbundets arbetsmiljörapport ”Yrken för livet kräver bättre villkor!

Denna sommar har vi ännu sämre förutsättningar än förra året. Då saknade vi 7 barnmorskekollegor, i år saknar vi 12 för att kunna bemanna alla länet sjukhus. Vår lokala ledning har fått i uppdrag av politikerna att hålla alla förlossningsenheter i länet öppna. Hur ska det vara möjligt när cheferna inte får fulla mandat att lösa situationen? Det känns som en omöjlig uppgift i läget som råder just nu. Särskilt eftersom barnmorskor från andra håll inte tackat ja att komma hit.

Hur skall denna situation lösas? Skall barnmorskorna inte få sin lagstadgade sommarsemester på 4 veckor? Skall barnmorskorna bli beordrade att jobba över länet? Vad gör arbetsgivaren för att behålla de erfarna, värdefulla barnmorskor som faktiskt finns i verksamheterna? Rädslan är stor att om politikerna står fast vid sitt beslut så kommer det att ske en massuppsägning av barnmorskor i länet.

Se sidor för dig som barnmorska!

Verksamheten behöver få lugn och ro. Vi behöver få gehör även från högre ledning och politiker att vi barnmorskor är värdefulla i verksamheten, samt att de tänker på vår hälsa och vårt bästa.

Vi orkar inte en sommar till med tuff arbetsmiljö pga. låg bemanning och osäkerhet runt sommarsemestern. Vi ser tyvärr inte någon annan lösning än att Lycksele BB/Förlossning stänger några veckor i sommar.

Gör man detta ställningstagande tidig så kanske det blir ett lugn i verksamheterna och tid för att göra det bästa för våra födande kvinnor i länet. Både på kort och lång sikt.

Vi barnmorskor vill, inom rimliga ramar, bidra till att hålla alla förlossningsenheter i länet öppna och att både personal och patienter skall få de bästa förutsättningarna. Det finns idéer i handlingsplanen som kan bli väldigt bra för alla enheter, men det är mer långsiktiga planer och det kommer inte vara möjligt att påbörja inför denna sommar. Men, med rätt förutsättningar nu, kan det bli betydligt bättre inför nästa sommar 2023.

Genom att lyssna på oss nu, ge goda villkor och en framtidstro, kommer Region Västerbotten visa att man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Ge oss andrum och möjlighet till att utveckla verksamheten! Då kan vi locka nya barnmorskekollegor att komma hit och vi som hållit ut, att faktiskt orka stanna.

Vi har idéerna, ge oss förutsättningarna!

Skriv på namninsamlingen Vårda Vården!

Slutkörda barnmorskor

/Karin Järback, legitimerad sjuksköterska, legitimerad barnmorska samt styrelseledamot och Huvudskyddsombud

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!