Hur logisk är en lön?

Jag och min sambo som också är sjuksköterska pratar nästan aldrig lön. Vi står långt ifrån varandra i hur högt vi prioriterar lön och med handen på hjärtat, hur många diskuterar lön hemma vid köksbordet?

Inte ens med mina kollegor pratas det lön. ”Det blir väl 500 kr som vanligt”, går mantrat. Själv funderar jag däremot mycket kring det här med lön. Jag tror att det började när jag var nyutexaminerad sjuksköterska. Alla vi som började i regionen det året fick 15 000 kr i månadslön. Jag jämförde mig med min yngre bror som efter 2-årig grafisk linje på gymnasiet jobbade på tryckeri och då hade högre lön än jag.

Lönemässigt har vi sedan följts åt, min bror och jag. Någon hundralapp upp eller ner och jag tänker att våra karriärer haft liknande utveckling. En annan likhet är att ingen av oss haft någon större möjlighet att byta jobb för att höja lönen. Arbetsmarknaden för grafiker och sjuksköterskor är på de allra flesta platser i Sverige starkt begränsad och ett byte innebär ingen ökad lön. Argumentet byt jobb – höj din lön är begränsat till storstadsområden. 

För min bror blev det naturligt att starta eget. För egen del trivs jag alldeles för bra där jag är för att det skulle vara aktuellt att ta ett nytt steg. 

Ändå ser jag nu hur mina kollegor byter jobb i allt högre omfattning. Självklart kan jag inte prata för alla men lönen är på sin höjd en av flera faktorer när folk väljer att söka sig vidare. I stället är det kvalitetstid med familjen, den egna hälsan, oron att inte orka ett helt yrkesliv och förlorad arbetsglädje som väger tyngst.

På min arbetsplats har Region Västerbotten gjort stora förändringar med argumentet att det skulle förbättra arbetsmiljön. Resultatet har dock inneburit färre lediga dagar, högre arbetsbelastning, större personalomsättning, sämre beredskap och längre väntetider på ambulans. Hur ambulansen ska organiseras för att vi ska klara av uppdraget samtidigt med balans arbetsliv/privatliv finns nog lika många åsikter som vi är personal. Jag kan konstatera att vi gått från en arbetsplats där aldrig någon slutade till där vi är idag.

Hur viktig är lönen då den verkar betyda så lite? Ingångslönen ska användas för att locka nya kollegor till vården. En rimlig lönespridning berättar för dig att du faktiskt är värd något som stannar kvar i och/eller utvecklar verksamheten. Den samlade livslönen ska stå i förhållande till utbildningslängden. Skrota upplägget med särskilt yrkesskickliga. Satsa att öka lönespridningen med en lönestege i stället för att subjektivt ställa kollegor mot varandra.

Jag tror nämligen att vi som kollektiv skulle må mycket bättre av att se att lönen faktiskt kommer att öka över tid även om jag råkar vara den personen som inte får någon löneökning att tala om under kommande år. Ge alla sjuksköterskor som jobbat minst 30 år 39 000 kr och alla specialistsjuksköterskor som jobbat lika länge 45 000 kr, det skulle motsvara en löneökning på 60 % under ett arbetsliv. Då har vi en början som både arbetstagare och arbetsgivare kan förhålla sig till i kommande revisioner. Orättvist på kort sikt men jag tror det är bästa vägen att åstadkomma målet med större lönespridning. 

Sen kan man fundera på hur logiskt det är att kräva lönehöjningar när vi som individer måste konsumera mindre i framtiden?

Fredrik Sjöström

Ambulans- och anestesisjuksköterska 

Förtroendevald Ambulansen Skellefteå

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!