Barnmorskans dag 5/5

Skrivet av Karin Järbäck

5 maj 2021

Västerbottenbloggen

Tänk vilken kompetens som finns i varje barnmorska. Tänk vilken kunskap och erfarenhetsbank vi bygger upp under ett arbetsliv. Tänk att vi har en dubbel legitimation både som sjuksköterska och barnmorska. Två yrken med helt olika inriktningar. Som sjuksköterska får du kandidatexamen i omvårdnad och som barnmorska magisterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa.

Arbetet som barnmorska är väldigt självständigt och omväxlande. Vi kan jobba inom mödravård/barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, ultraljudsmottagning, förlossning och BB vård, gynekologisk vård, infertilitetsmottagning, klimakteriemottagning och många barnmorskor forskar och doktorerar i reproduktiv och perinatal hälsa. Vi får följa kvinnor genom hela livet och vi blir nog aldrig fullärda oberoende vilken väg vi tar.

I det svenska bondesamhället ansågs det hedervärt att få hjälpa till vid en förlossning. Det var en uppgift som förenade kvinnorna. Det är i denna uråldriga kvinnogemenskap som barnmorskeyrket har sina rötter. Så kanske måste vi nu hitta tillbaka till den uråldriga kvinnogemenskapen och tillsammans slåss för våra rättigheter. Det behövs en lön som motsvarar det ansvar och den kompetens vi besitter. Det är galet att vi inte har en bättre löneutveckling!

Det behöver jobbas med en rimlig arbetsbelastning, bra arbetsmiljö, möjlighet till återhämtning och att orka jobba heltid under vårt arbetsliv om vi önskar det.

Vi måste fortsätta jobba för kvinnors rätt till bra vård och drägliga arbetsförhållande för personalen. Varken kvinnor eller personal skall behandlas som en bricka i något industritänk där vi mäter produktion och inte ser individen och vad hen bär med sig. Vård och bygga relationer har inget med produktion att göra det får industrin använda sig av.

Ibland funderar vi hur det skulle se ut om det var män som födde barn och jobbade i större utsträckning som barnmorskor.. skulle villkoren se likadana ut?

Så våra kollegor runt om i Västerbotten;

Tillsammans är vi starka!

Karin Järback                                Lillemor Söderberg

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!