Annika har ordet

Skrivet av Annika Forssander

25 februari 2021

Västerbottenbloggen

För det mesta har det varit roligt…

Jag har nu suttit på den här posten som fackligt förtroendevald för Vårdförbundets medlemmar i Skellefteå kommun i exakt 4 år.  Det känns på en och samma gång som en evighet fast ändå nyss sedan jag klev in i uppdraget. I höst har jag dessutom varit styrelseledamot i Vårdförbundet Västerbotten i 4år, vilket är en mandatperiod.

Jag tänker tillbaka med mycket blandade känslor. Dessa fyra år av engagemang som har innehållit både ris och ros, högt och lågt. Ibland har jag varit mycket glad och ibland mycket arg och vissa dagar till och med ledsen. Jag varit fylld av energi och ibland helt utmattad men för det allra mesta har jag haft det fantastiskt roligt.

I uppdraget kastas jag mellan alla möjliga uppdrag och situationer och där det främsta syftet för mig alltid har varit att ni som medlemmar ska få bästa nyttan av mig och mina kunskaper i arbetet kring våra villkor och arbetsmiljö. Jag har fått lära mig en massa nya saker som jag inte kunde innan och jag har fått träffa oändligt många människor, människor som varit arga, ledsna, glada, uppgivna, tacksamma. Jag är oändligt stolt och tacksam över alla fina människor som jag får förmånen att arbeta tillsammans med och kalla kollegor och medlemmar. Ni har gjort och gör ett fantastiskt fint arbete i er vardag och ni förtjänar långt mer än vad ni får kvitto på.

Vad gör jag då på min fackliga tid?

Att arbeta som förtroendevald på facklig tid i Skellefteå kommun innebär att du är ”spindeln” i nätet för sjuksköterskor, skolsköterskor, företagssköterskor och en del andra yrken som sjuksköterskor har och som är medlemmar i Vårdförbundet. Jag är samordnande för fackligt förtroendevalda/ skyddsombud på arbetsplats och huvudsyftet är att coacha dem i deras arbete.

Jag är med i olika samverkansforum på olika nivåer och förvaltningar där jag bevakar och för fram medlemmars och Vårdförbundets viktiga frågor. Jag tar hand om enskilda medlemsärenden, arbetsmiljörelaterade problem som finns på era arbetsplatser eftersom jag även är huvudskyddsombud. Ibland träffar jag politiker, har förtroendevaldträffar, medlemsmöten, och är hos er på arbetsplatsträffar eller håller i utbildning. Andra saker som jag är med i är olika samarbeten tillsammans med arbetsgivaren där jag som representant för Vårdförbundet får föra fram olika aspekter, idéer i syfte att utveckla/förbättra verksamheterna och arbetsmiljön inom Skellefteå kommun i sin helhet men för våra medlemmar i synnerhet och mer er i fokus.

Har Vårdförbundet åstadkommit något under dessa år?

Vid en första anblick tycker jag att vi stått och stampat kanske till och med backat i vår kamp om förbättring för sjuksköterskor, skolsköterskor och företagssköterskor i denna kommun. Det är så många förändringar som skett, allt från mindre antal yrkesutövare, arbetstider som förändrats, digitalisering, kvalitetsregistrering, förändrade dokumentations sätt. Arbetssätt som strukturerats och effektiviserats bara för att nämna något. Alla dessa förändringar har inte varit av ondo men ändå påverkat oss i vår yrkesutövning och vår arbetsmiljö.

Det jag arbetat mycket för under dessa år och som jag ser förbättringar där Vårdförbundet varit drivande under lång tid är t ex en mer tydlighet i löneprocessen, där verksamhetens mål blivit mer tydliga, att lönekriterier arbetas fram utifrån verksamhetens mål och att det finns en mer tydlighet i vad arbetsuppgifterna är (Vet att vi inte nått ända fram överallt men vi är på väg). Jag tycker att arbetsgivaren har börjat förstå vikten av att Vårdförbundets medlemmar både vill och har kunskapen om och bör vara delaktig i sin egen och verksamhetens utveckling.

Löneutvecklingen har under dessa 4 år totalt varit mellan 11-12% (om man tar ett snitt och detta år är inte inräknat) och där lönespannet från sämst varit på 2000kr till att nu vara drygt 4000kr och till den grupp som hade bäst lönespann från 5500kr till drygt 10000kr. Vi har fått igenom ett mindre heltidsmått för natttjänstgöring. Vi har fått till stånd en öppning för diskussion om karriärvägar för sjuksköterskor som inte innebär att vi helt måste byta bana. De samtalet tas förhoppningsvis upp igen i höst (har varit pausat under Covids värsta framfart).

Som enskild medlem eller förtroendevald har du oftast fått snabb hjälp och ett stöd när du behövt det som mest. Inget av detta hade jag kunnat göra om inte ni som medlemmar och förtroendevalda varit till ett sådant stöd för mig, utan ert engagemang hade det varit mycket svårt att vara där jag är.  Jag hoppas att vi på ett eller annat sätt även i framtiden får fortsätta arbeta tillsammans med varandra för att skapa bättre villkor och arbetsmiljö för våra yrkesgrupper i Skellefteå kommun.

Tack alla ni fina medlemmar och förtroendevalda tillsammans kan vi göra gott och göra mer.

Med Vänlig Hälsning

Annika Forssander förtroendevald på facklig tid i Skellefteå kommun och styrelseledamot i Vårdförbundet Västerbotten.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!