Västerbottens-bloggen firar 5 år!

Skrivet av Martin Jonsson

19 februari 2021

Västerbottenbloggen

I dagarna firar Västerbotten-bloggen fem år. Blogginläggen ramar in och exemplifierar lön, villkor och professionsfrågor. Åren går fort och det strävsamma fackliga arbetet är fortsatt stort.

För fem år sen anade vi inte vad framtiden skulle föra med sig, morgondagen är fortfarande oviss. I dessa osäkra tider behövs vårdförbundet än mer då våra medlemmar står inför stora utmaningar dagligen ute i sina verksamheter. Verksamheter där Barnmorskor, Biomedicinska-analytiker, Röntgensjuksköterskor och Sjuksköterskor med hjälp av sina Chefer och Ledare oförtrutet arbetar för att skapa en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö som är tillräckligt hållbar för att kunna vara välkomnande för Vårdförbundets framtid våra Studenter.

Din lokala avdelnings rekryteringsmål står fast. Vi strävar efter minst en förtroendevald/skyddsombud på varje arbetsplats. Har du ingen, bli en. Du och ditt engagemang är viktigt och en förutsättning för vårdförbundet. Den fackliga kedjans länkar behöver kontinuerligt underhållas, smörjas, lagas och förfinas ut, så att den fackliga verksamheten kan behålla styrfart. Ingen kan göra allt men många kan tillsammans utföra fackliga stordåd.

Ingens bidrag är för litet för att inte tas till vara. Just ditt bidrag kan leda till den förändring som ger dig och dina kollegor extra fackligt råg i ryggen och kraft att tackla de gemensamma utmaningar som uppstår.

Martin Jonsson

Specialistsjuksköterska

Styrelseledamot och Huvudskyddsombud

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!