Tack Coronakommissionen

Eller ska vi säga ”vad var det vi sa? 

Nu har första delrapporten från Coronakommissionen kommit och mycket av det vi kan läsa och höra är som taget ur Vårdförbundets material och skrifter. Gång efter annan har vi tagit debatten. Gång efter annan har vi uttalat oss i TV, tidningar och radio. Gång efter annan har vi lyft problematiken med politiker och andra beslutsfattare. Sjuksköterskor i äldreomsorgen har slagit larm, anhöriga har uttryckt sin oro om sina nära och kära som befinner sig mitt i kärnan av äldreomsorgen.

Nu har en kommission bestående av andra än just Vårdförbundets professioner bekräftat det vi länge har sagt. Här är ett axplock av citat.

”Sedan länge välkända strukturella bristerna”

”Vi har bland annat funnit att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till och att det bottnade i strukturella brister som varit kända långt före virusutbrottet…”

Enkla jobb och snabbspår är uttryck vi så många gånger får ta del av i den politiska debatten. Att arbeta inom äldreomsorgen är inget enkelt jobb. Här vårdas multisjuka äldre personer med komplex medicinering och för att klara av det och upprätthålla en patientsäker vård behövs precis som kommissionen säger mer medicinsk kompetens. 

Vi har sagt det förut och vi säger det igen. Höj den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen, anställ fler sjuksköterskor, inför AST, Akademisk specialisttjänstgöring och ge cheferna förutsättningar att utföra sina uppdrag. Varför är det så att chefer inom välfärden har fler underställda när uppdraget i sig är svårare än tex företag som tillverkar materiella saker?

En annan och ack så viktig faktor vi också stött och blött är att arbetsgivaren måste betala den kompetens som behövs. En bra lön och tydlig löneutveckling är en viktig förutsättning för kompetensförsörjningen. Varför inte efterleva det gemensamt tecknade löneavtalet vi har?

Nu gäller det att våra folkvalda politiker tar ansvar och agerar snabbt. Det hjälper inte genom att likt små barn säga ”de gjorde” eller ”de sa” utan nu måste det hända något. Något annat hinner vi inte med. Våra äldre är värda så mycket mer än så. Det är dags för verkstad. Nu! 

/Jenny Olsson, legitimerad sjuksköterska och ordförande Vårdförbundet avdelning Västerbotten

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!