4 frågor om vården. 7 politiker svarar.

1. Att arbeta dygnets alla timmar är tufft. Vad har ert parti för lösning på arbetstidsfrågan?

 

Peter Olofsson (S):


-Infört tre arbetstidsmodeller inom landstinget.
-Politiskt fokus på att personal ska få fler kollegor, ökat temaarbete samt införande av vårdnära service för att avlasta vårdpersonal med serviceuppgifter och administration.

 

Liselott Olsson (V):

Vi ser att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är en bra lösning för att förbättra arbetsmiljön, ge möjlighet till återhämtning och kan ge organistatoriska fördelar, inte minst i dygnet-runt-verksamheter. Vi vill också bibehålla och utveckla de arbetstidsmodeller som idag ger arbetstidsförkortning.

 

Emma Lindqvist (Mp):


Under den senaste mandatperioden har vi i majoriteten (S, V, och MP) genomfört arbetstidsförkortning på några av landstingets arbetsplatser. Detta förljer helt Miljöpartiets linje som anser att vi skall jobba mindre och få mer tid till social samvaro och vila. Det höjer livskvalitén och mildrar sannolikt den psykiska ohälsan. Vi vill fortsätta arbetet med förkortad arbetstid genom att genomföra detta på fler arbetsplatser.

 

Nicklas Sandström (M):


Moderaterna är väl medvetna om att det är högt specialiserad vård som bedrivs dygnet runt på länets sjukvårdsinrättningar. Det krävs ett aktivt arbete med hur schemaläggningen kan förbättras för att möte vårdens behov. Vi har även som vallöfte att få på plats en strategi för att bli Sveriges bästa sjukvårdsgivare.

 

Marianne Normark (L):


För att eventuellt kunna locka fler till ständig natt under vissa perioder i livet, ska det vara en rejäl arbetstidsförkortning nattetid. Detta bör underlätta övrig schemaläggning. Den obekväma arbetstiden (OBK) bör även höjas ordentligt. Schemaläggningen ska möjliggöra återhämtning och att få ihop livspusslet.

 

EwaMay Karlsson (C):

Nuvarande arbetstidsmodell är i grunden bra. Bristen på personal gör tyvärr att vi idag ser att belastningen på personalen ofta blir för hög. I grunden handlar det om ledarskap och arbetsmiljö.

 

(Kd):

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!