Det här är jag - Annika Forssander

Hej!

Mitt namn är Annika Forssander och jag specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre. Jag har min tjänst som sjuksköterska på Skellefteå korttidscentra i Skellefteå kommun. Då jag startade min utbildning 2003 till sjuksköterska valde jag att omgående byta mitt dåvarande fackförbund till att bli medlem i Vårdförbundet. Det kändes viktigt för mig att vara i medlem i det förbund som representerade mig i mitt nya yrkesval. Sedan oktober 2017 är jag invald som styrelseledamot i Vårdförbundet Västerbotten. Jag sitter på 80% facklig tid i Skellefteå kommun som förtroendevaldcoach/samordnare. Utöver att vara ledamot och förtroendevaldcoach så har jag även fått förtroendet att ingå i två grupper, student/rekryterings- gruppen och utbildningsgruppen. Det känns både spännande och roligt att ta sig an dessa uppgifter under de kommande fyra åren.

Att jag lät mig nomineras till posten som ledamot i styrelsen beror på att jag är en engagerad person som gillar att vara med i förändring, ha möjlighet att påverka och att jag inte gillar orättvisor. Som ledamot och förtroendevaldcoach i Vårdförbundet Västerbotten får jag möjlighet att medverka och påverka det arbete som Vårdförbundet Västerbotten skall genomföra, men också medverka och påverka de förändringar och förutsättningar som vi sjuksköterskor, Biomedicinska analytiker, Röntgen sjuksköterskor och Barnmorskor har ute på våra arbetsplatser. Jag tror på att vi tillsmans har möjlighet och makten att påverka. Jag känner mig hedrad av att få vara en del av detta och ha fått möjlighet att vara med och påverka/ förändra för sjuksköterskor i sin helhet, men särskilt för de som arbetar åt Skellefteå kommun.

Att arbeta som sjuksköterska är en av de viktigaste professionerna i vårt samhälle, alla människor har någon gång kommit i kontakt med sjukvården och oss sjuksköterskor. Vi är en av de bärande krafterna i den Svenska modellen. Tyvärr är vården av tradition en hierarkisk organisation med en starkt patriarkatisk struktur som även genomsyrar vårt samhälle i stort. För att få en mer jämlik struktur behöver vi jobba med dessa frågor både inifrån (på arbetsplatser) och utifrån (politiken)om vi vill se en förändring. Att arbeta inifrån är viktigt och de frågor som engagerar och berör mig lite extra är som ni kanske förstår jämställdhet, lön och arbetsmiljö. Jag anser att dessa tre viktiga frågor hänger starkt ihop och påverkar varandra. Kan vi hjälpas åt med att få en jämlik syn, bli jämlikt värderade och med en jämlik arbetsmiljö och lön ute på våra arbetsplatser, så har vi möjlighet till att skapa strukturella förändringar som sträcker sig ut i samhället. Vårdförbundet är en stark part gentemot arbetsgivare och genom politiken kan vi påverka och medverka till positiva förändringar för vården och de som arbetar där. För att fortsätta vara en stark part behöver vi vara många och ha kunskap, därför känns det naturligt för mig att ingå i gruppen rekrytering/studenter och i utbildningsgruppen.

Mina styrkor i detta arbeta är att jag är bra på samarbete och att föra dialog, jag vågar belysa svagheter och komma med förslag på förändringar/förbättringar.

När jag om några år lämnar min post i Vårdförbundet vill känna att genom mitt arbete och engagemang tillsammans med er i Vårdförbundet genomfört förändringar för sjuksköterskor och patienter som genom det skapat ett mer jämlikt samhälle för framtida generationer.

Med vänliga hälsningar

/Annika

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!