Strejkrätt, Hamnfyran och Vårdförbundet. Hur hänger det ihop?

Vårdförbundet avdelning Västerbotten har varit med på manifestationerna för att markera strejkrätten tillsammans med andra fackförbund.

Bakgrunden till detta började med situationen i Göteborgs hamn där Hamnfyran och arbetsgivaren inte lyckats komma överens om tecknandet av ett kollektivavtal. Arbetsgivarsidan, stödda av Svenskt näringsliv, har länge hävdat att ”den svenska modellen har kantrat”.

Vad är det som har kantrat?

Hamnfyran har strejkat 8 timmar, arbetsgivaren har lockoutat 371 timmar. Ni hör själva; det är något som har kantrat och det handlar inte om orimlighet hos arbetstagarna, det handlar om orimligheten hos arbetsgivarna. Det är något som har kantrat.

Hur har det varit med Vårdförbundet och strejk;
Vårdförbundet har kollektivavtal med arbetsgivarna, därmed har vi tecknat fredsplikt med arbetsgivarparten SKL. Strejk i Sverige är ett litet problem, som vi ser det.
Jag kan berätta att sist Vårdförbundet strejkade var 2008 och det var ett resultat av att majoriteten av medlemmarna var missnöjda över lönen, och hur den stod sig mot arbetsmarknaden i övrigt. Lönerna var också låga ur ett jämställdhetsperspektiv. Den gången stängdes ca 800 vårdplatser i hela Sverige. SKL ropade snabbt att strejken var samhällsfarlig och strejken fick avbrytas. Idag är många fler vårdplatser stängda än den gången. Nu är det ingen arbetsgivarpart som går ut med att de är samhällsfarligt eller patientosäkert. Nu är det tyst.

Tror man från regeringens och svenskt näringslivs sida att begränsning av strejkrätten, kommer att leda till något gott? Tror man att uppretade medarbetare, blir lugna medarbetare bara för att strejkrätten begränsas? Nej, det tror inte vi på Vårdförbundet avdelning Västerbotten. Vi vet att människor tenderar att hitta andra lösningar.

Varför ska då Vårdförbundet som tillhör tjänstemannakollektivet engagera sig i en fråga som tycks handla om arbetarna i Göteborgs hamn, kanske ni undrar?
Därför att strejkrätten inte bara handlar om rätten att strejka. Det är en facklig fråga som kan beröra alla fackförbund nu och långt in i framtiden. Därför måste vi solidariskt stå upp för fackföreningsrörelsen idag. Om strejkrätten försämras, så är vi rädda att dörren mot fler försämringar står vidöppen. Med det presenterade förslaget finns det allvarliga risker för avtalsshopping från arbetsgivarnas sida. De fackförbund som har krav för sina medlemmar, skjuts åt sidan. Bildandet av ”gula fackföreningar” som bara håller med arbetsgivarna kan bli vanligare. Vill vi att fackförbunden ska få mindre inflytande?

Alla som är engagerade inom fackföreningsrörelsen kan intyga att förutsättningarna för att driva ett förbättringsarbete genom fackliga organisationer har blivit svårare. Medlemmarna ifrågasätter sina fackförbund, eftersom de tycker att facken inte gör nog för att förbättra villkoren. Sanningen är den; för att få till bättre avtal behövs det en arbetsgivarpart som är beredd att lyssna på de fackliga. Det är inte fackförbunden som vill försämra, utan arbetsgivarsidan. Vi håller med om att svenska modellen håller på att kantra, men det är i arbetsgivarnas favör.

Stärk strejkrätten och fackförbunden!

Tack för mig!

Katarina Nilsson Reian

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!