Recept - Hur du kokar en jämställdhetskola

Jag funderar ofta kring varför det ser ut som det gör? Varför är vissa saker är självklara inom de mer mansdominerade sektorerna i kommunerna? Vem skulle ens komma på att föreslå att en tekniker, eller en vaktmästare satt sig på cykeln mitt i vintern med sin verktygslåda? Ändå är det i stor ursträckning självklart att hemtjänsten och hemsjukvården inte har bilar till alla. Hur är det med arbetskläder? Idag ser det väldigt olika ut vad som erbjuds, för vissa grupper är skor och ytterkläder för sommar och vinterbruk en självklarhet samtidigt som det inte är det för andra.

Under ett flertal år har jag hört talas om begreppet ”gender budgeting” och att det är något politikerna ska börja använda sig av.

Detta är gender budgeting:

Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budget-arbete.

Metoden har främst använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet är att förhindra att offentliga medel fördelas på ett sätt som är orättvist och diskriminerande för att i stället uppnå en mer rättvis fördelning av resurser mellan könen.
Inte minst är detta viktigt eftersom en budget kan ge sken av att vara könsneutral. I själva verket fördelar budgetar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av människor och därmed också kvinnor och män, flickor och pojkar. Större vikt kan läggas vid mäns behov, aktiviteter och prioriteringar och den traditionellt manliga livsvägen gynnas ekonomiskt.

Kunskap och medvetenhet om budgetens könsmässiga effekter synliggör om resurser måste omdirigeras för att skapa en jämnare och rättvisare fördelning. Fokus ligger således på resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras. (Källa: Jämställ.nu).

Det är dags nu! Bjuder på ett recept för att komma igång!

• Ta fram en stor gryta, du kommer behöva rejäla verktyg för att orka röra runt och förhoppningsvis flytta fram positionerna.

• Häll i en stor flaska rättvisa, som sirap är det trögt men när du fått upp värmen blir den mera medgörlig.

• Rör runt i rättvisan och krydda med ett samtal till politiker i närmsta jämställdhetsutskott och ifrågasätt varför de mansdominerade yrkena fortfarande har alla arbetskläder de behöver och tillgång till bilar samtidigt som personalen inom hemtjänst och hemsjukvård fortfarande cyklar runt i sina egna kläder mitt i vintern.

• Ta 3 stora skopor socker samtidigt som du kontaktar personalchefen och ställer samma fråga, låt det puttra in ordentligt.

• Släng i lite chili/uppmuntran att det blev ju lite bättre, betalt för två minuter till i år. (Det kallas ironi och ger en sting i smaken som chili).

• Du behöver sedan grädde, lent och fin. Varför har en ingenjör så mycket högre lön än en sjuksköterska, här kan grytan ilsket ropa att vården faktiskt är en tärande verksamhet. Kontra snabbt med att många ingenjörer jobbar i offentlig sektor. Du räddar liv. End of discussion.

• Hacka mandel, rikligt ty det är gott. Kvinnors sjuktal är höga, hur är det kopplat till fördelning av krav och resurser? Tycker du det är svårt så finns det verktyg på arbetsmiljöverkets hemsida.

Nu har du kokat jämställdhetskola. Dela med dig till alla du känner för jämställda villkor.

 

/Helena Forss Johansson, stolt legitimerad sjuksköterska och styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Västerbotten som vill se mer jämställdhet på agendan.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!