Chef och ledare i Vårdförbundet

Under en tioårsperiod hade jag glädjen att få arbeta som chef i vården. Jag arbetade både som avdelningschef och som verksamhetschef på ett par enheter i Västerbottens läns landsting.

Att vara chef och ledare i vården är mycket roligt, utmanande och mycket viktigt. Det är roligt att leda, att få se idéer förverkligas, att få se medarbetare växa och utvecklas, att få vara med och leda en enhet så att medarbetarna har en hälsosam och stimulerande arbetssituation och att våra patienter får en trygg och säker vård. Uppdraget som chef är utmanande av på många sätt. Det är svårt att rekrytera medarbetare, för liten budget, känsla av otillräcklighet både gentemot medarbetare och patienter.

Vårdförbundets fyra professioner är nödvändiga i ledarskapet i vården. Det är vi som kan vården. Vårdförbundet är både yrkesförbund och fackförening vilket gör att vi har mandat och kunskap att uttala oss både utifrån arbetstagarperspektiv och ur patientperspektiv.

Kan man vara chef och ledare och samtidigt vara medlem i vårdförbundet? Den frågan ställde jag mig när jag arbetade som chef. Vad händer om jag kommer i konflikt med medarbetare som också är med i Vårdförbundet? Vad finns det för stöd för mig personligen från Vårdförbundet om jag behöver det? Vad erbjuder Vårdförbundet mig?

Jag bestämde mig för att stanna kvar i Vårdförbundet. Ett beslut jag aldrig ångrat. Det hände att jag behövde rådgöra med Vårdförbundet i olika frågor och det fungerade alltid bra. Jag upplevde heller aldrig att mina medarbetare ifrågasatte att jag var med i Vårdförbundet, det var en ickefråga. Jag var inte med på fackliga möten som Vårdförbundet hade på arbetsplatsen om inte vi kommit överens om att jag skulle vara med och det fungerade bra. Samarbetet med förtroendevalda och skyddsombud på arbetsplatsen var för mig mycket viktigt, ett bra samarbete och kommunikation med dem gjorde det lättare att komma fram till kloka beslut för att arbetsplatsen utvecklas. Det hände att skyddsombuden frågade mig om min arbetsmiljö.

Vad erbjuder då vårdförbundet chefer och ledare? Som jag tidigare nämnt är det vi som kan vården och vårdens ledarskap. Vi förstår både problem och glädjeämnen i uppdraget som chef och ledare. I Västerbotten har jag uppdraget att jobba med chefer och ledare vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Jag företräder inga andra medlemmar och sitter inte med i central samverkan. Mitt fokus ligger på er chefer och ledare i Vårdförbundet.

Som chef och ledare i Vårdförbundet har du möjlighet att bli coachad av chefsspecialist kostnadsfritt 3 gånger per år. Du som chefsmedlem har möjlighet att gå utbildning lokalt i Västerbotten, i enhet Norr alternativt nationella utbildningar. Där ges utrymme att skapa nätverk med andra chefer och ledare. Du får även tillgång till en applikation med bra information med frågor och svar samt en chattfunktion. Som chef och ledare i Vårdförbundet har du ett eget telefonnummer Vårdförbundet Direkt: 0771-630 630. Skulle du som chef behöva stöd och hjälp från en ombudsman så ordnar vi så att det blir någon annan än den person som kanske varit stöd för din medarbetare. Varje vecka får du även ett eget informationsmejl med artiklar med viktiga ämnen som rör ditt uppdrag.

I styrelsen för Vårdförbundet avdelning Västerbotten har vi en ledamot, Marie Brännström som arbetar som chef. Vi är stolta och tycker att det är viktigt att vi har representation av chefsmedlem i styrelsen. Marie och jag kommer att samarbeta i uppdraget som chefsansvarig.

Till sist ska jag vara personlig. Jag älskade mitt jobb som chef. Dessvärre drabbades jag av posttraumatiskt stressyndrom när jag slutade på en arbetsplats och jag blev sjukskriven. Jag som arbetat som företagssköterska och verksamhetschef och i båda rollerna jobbat mycket med rehabilitering blev själv ”ett rehabiliteringsfall”. Under hela den långa rehabiliteringstiden hade jag en representant från vårdförbundet med mig på otaliga möten. Nu flera år efteråt känner jag fortfarande stor tacksamhet för det. Idag mår jag prima och arbetar heltid. Jag har ett fantastiskt liv med intressanta arbetsuppgifter och härliga arbetskamrater i Vårdförbundet och ser fram emot att få träffa och prata med just dig som chefsmedlem i Vårdförbundet.

/Karin Kopparmalms, styrelseledamot och chefsansvarig i Västerbotten.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!