Pride - In the name of Love

Bild från Pridetåget i Umeå, 2017.

Varför är Vårdförbundet Västerbotten med på Prideparaden i Skellefteå 2018?

Enligt Vårdförbundets stadga om etiska koder och de grundläggande värderingar som råder i Vårdförbundet är ” Alla människor är födda fria och har lika i värde och rättigheter” och ” I vår gemenskap är olikheter en tillgång, där alla har möjlighetet till utveckling” (2009).

Vårdförbundet kämpar för att fler arbetsplatser ska präglas av en kultur där mångfald uppskattas och bejakas. Arbetsplatser där alla vågar vara öppna med vem de blir kära i. Arbetsplatser där ingen behöver försvara sin könsidentitet. Om du är HBTQ-person eller inte ska självfallet inte spela någon roll för din lön, din utveckling och hur du blir bemött på din arbetsplats. (Vårdförbundets hemsida, 2018).

I en stor studie (Fritt fram) i början av 2000-talet visade det sig att många tror att det finns fler fördomar i samhället i stort och på andra arbetsplatser, än på den egna. ”Men jag har ju inga fördomar” tror vi aningslöst. ”Jag har jättemånga homosexuella vänner och på jobbet har vi en homosexuell, så vi har verkligen inga problem hos oss.” Men vem har sagt att det ska vara problematiskt? Eller rättare sagt: vem har tolkningsföreträde på om det finns problem eller inte? Det finns en risk för aningslöshet här, ungefär som med fördomarna. Vissa saker måste vi pränta in (Vårdförbundet, 2016).

Det finns stora skillnader i vilken utsträckning hetero- respektive homo- och bisexuella uppfattar kränkande jargonger eller diskriminering på sina arbetsplatser, något som tyder på en omedvetenhet bland de heterosexuella. På frågan om det förekommer nedsättande och förlöjligande omdömen om homo- och bisexuella i allmänhet på arbetsplatsen svarar 28 procent av de homo- och bisexuella kvinnorna ja, medan endast 8 procent av de heterosexuella kvinnorna svarar ja. (Männen: 25% resp 15%)

Nio av tio av alla homo- och bisexuella i en rad yrken är inte öppna mot kunder eller brukare. Inom äldreomsorgen är t ex över 90 procent av alla homo- och bisexuella inte öppna mot kunder och brukare. Att arbeta i en miljö där diskriminering förekommer påverkar hälsan negativt. Risken för en allmänt dålig hälsa är nästan dubbelt så hög för de homo- och bisexuella som arbetar i en miljö där trakasserier förekommer, jämfört med övriga homo- och bisexuella. Källa: Arbetslivsinstitutet 2003

Ni som läser kanske tänker att dessa studier/undersökningar är gjorda för länge sedan och att detta är inte aktuellt i dag. I en annan undersökning gjord av LO ca 10 år senare kunde man konstatera att toleransen blivit bättre. Flertalet, sex av tio, anser att det går att vara öppen på arbetet. Bara två av tio uppger att deras arbetskamrater har fördomar mot HBT-personer. Men undersökningen visar även att fyra av tio uppger att de skulle låta bli att säga ifrån om någon kollega skämtade om HBT-personer. Tre av tio uppger att de skulle säga ifrån. Så om undersökning görs idag 2018 måste siffrorna vara ännu bättre! Och därför behöver vi inte engagera oss längre! Delvis kanske det är sant men vi är långt ifrån i mål.

Idag blåser det oroliga vindar över hela världen och så även i Sverige. Dessa vindar vill inte ha olikheter, kan inte se resurserna i individerna utan ser dem som hot. I ett land som varit och är bland de bästa i världen på att föra en kamp om jämställdhet och om människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning mm. ska också ligga i framkant i att visa solidaritet mot de som inte har det lika lätt i vårt samhälle. Med det som utgångspunkt är det därför viktigt för oss i Vårdförbundet Västerbotten att jobba aktivt med att stärka medlemmar till att kunna vara öppna med sin sexuella läggning och/ eller könsidentitet/könsuttryckt på sin arbetsplats. Ett sätt för oss är att visa engagemang och solidaritet. Alla kan vi göra något för att bidra till en bättre värld, till ett bättre samhälle.

Annika Forssander
Styrelseledamot Vårdförbundet Västerbotten

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!