Lucka 23 - Angela Hägg

Min resa inom mitt yrke har inneburit en enorm utveckling på både det professionella och det personliga planet. Det som jag har upptäckt är att vara legitimerad sjuksköterska kostar och det är en balansgång. Visst ger det oerhört mycket att arbeta som sjuksköterska, att få förmånen att komma nära andra människor, att lindra och vårda, att uppleva och dela. Men det tar på och det kostar. Inte enbart tid eller pengar. Under mina kliniskt verksamma år som sjuksköterska betalade jag även med en del av min själ. Och det är ingenting som jag ångrar eller tvingades göra. Det är bara så som det är, så som jag är.

Uppvuxen inte så långt från Melbourne, Australien, flyttade jag till Sverige och blev färdig med grundutbildningen 2007. Jag jobbade på Onkologen, NUS, fram till 2013 och under tiden hann jag genomföra min specialistutbildning i Onkologi. 2013-2016 spenderade jag inom Kirurgcentrum, NUS, där jag hade förmånen att bygga upp kontaktsjuksköterskeverksamheten för två cancerdiagnosgrupper. Det var även på Kirurgmottagningen jag var förtroendevald.

Det har gått ett drygt år sedan jag lämnade kliniken och den patientnära vården för att testa mina vingar på Västerbottens läns landstings utvecklingsenhet, Memeolgen. Nu upplever jag att det är en helt annan balansgång jag går. Jag balanserar mellan en oerhörd längtan tillbaka till det som jag vet att jag är väldigt bra på och en evig känsla av att utmanas på helt andra sätt samt en helt annan känsla av att kunna påverka genom en annan typ av förståelse för organisationen som är Västerbottens Läns landsting.

Potentialen och viljan att förbättra och utveckla verksamheten, för patienter, medarbetare och organisationen, som finns inom alla jag möter, fyller mig med hopp inför framtiden och motiverar mig i mitt val.

Att vara medlem i Vårdförbundet är en självklarhet. Att tillsammans med andra sträva mot kollektiva mål, att vara en del av något större en mig själv och att uppleva kraften som kommer ur gemenskapen som är Vårdförbundet- häftigt, tycker jag. Mina fackliga hjärtefrågor sträcker sig från lönen och kompetensutveckling inom tjänsten till personcentrerad vård och omvårdnadsledarskap.

Wishing you all a Very Merry Christmas and a Safe and Happy New Year!

/Angela

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!