Lucka 19 - Ulf Nilsson

Ulf är legitimerad sjuksköterska med brinnande intresse för utbildning och forskning. September 2017 disputerade han med avhandlingen ”Cardiovascular aspects on chronic obstuctive pulmonary disease – with focus on ischemic ECG abnormalities, QT prolongation and arterial stiffness”. Med detta kan han nu titulera som dr i medicin.

Ulf tog sin examen 1999 och har arbetat som sjuksköterska på Kardiologen och Hjärtintensiven, HIA vid Hjärtcentrum, NUS sedan dess. Under sina drygt 18 år på Hjärtcentrum har han gjort en del yrkesmässiga utflykter, men hela tiden haft en fot kvar på Kardiologen och HIA. Han har under en längre period jobbat på PCI-lab och även undervisat i A-HLR. Sedan 2003 utbildar Ulf blivande läkare i A-HLR på läkarprogrammet. Undervisning har alltid legat nära till hands och det brinnande intresset har lett till undervisning vid läkarprogrammet. Nu innefattar flera moment i kursen ”Kliniska undersökningsmetoder”, samt interprofessionellt lärande på termin 5. Sedan 2011 ansvarar han även för planering och genomförande av den kliniska OSCE-examinationen på läkarprogrammet termin 6. Dessutom undervisar han i EKG och forskningsmetodik på Kardiologikursen för sjuksköterskor/BMA. Ulf tycker att det finns fördelar med att vara sjuksköterska och undervisa läkarstudenter. Han vill i det arbetet lyfta sjuksköterskors breda kompetens för de blivande läkarna, och öka förståelsen för samarbetet över professionsgränser.

Trots många undervisningsuppdrag som i sig stimulerar till eget lärande har det har det alltid funnits ett sug efter att lära sig mer. Detta var också drivkraften till att börja forska. År 2012 påbörjades en forskarutbildning som ledde fram till en disputation i september 2017. Doktorandprojektet var epidemiologiskt inriktad med fokus på kardiovaskulär sjukdom i kombination med KOL och genomfördes inom ramen för OLIN-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten).

Efter disputationen arbetar Ulf nu med en kombination av klinik, forskning och undervisning vid Kardiologen/hjärtintensiven, NUS och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

På frågan varför din bakgrund som sjuksköterska är så bra svarar Ulf:
Det är en bred utbildning och det finns så många inriktningar att välja mellan efter examen, både kliniskt och forskningsmässigt.
Jag började tidigt intressera mig för kardiologi, fysiologi och HLR, och sedan har det bara rullat på. Jag tycker om att undervisa. Undervisning handlar mycket om att tro på sig själv, att man har kunskaper att förmedla. Tyvärr upplever jag att sjuksköterskor ofta är lite försiktiga och inte alltid tror på att de har kunskaperna. Jag har i undervisningen arbetat med att lyfta fram både undersköterskor och sjuksköterskor på grundnivå och med specialuppgifter eller vidareutbildning, och det har uppskattats av läkarstudenterna.
Som sjuksköterska har jag forskningsmässigt en stor frihet i att kunna doktorera i det jag tycker är intressant. Jag har läst fördjupning i kardiologi och kunde därför också doktorera i det ämnet, men hade givetvis även kunnat välja omvårdnad. I min forskning valde jag en kvantitativ epidemiologisk inriktning då det upplägget tilltalade mig. Kanske lite udda för en sjuksköterska kan tyckas, men en av pionjärerna inom just epidemiologisk forskning var faktiskt Florence Nightingale.
Vad har forskningen gett dig personligen?
”Kunskapstörsten har hållits under kontroll och jag har haft tur att få arbeta med ett intressant projekt att ”nörda ner mig i”. Det har också visat att jag har uthållighet, eftersom det ibland är motigt och allt bitvis mest känns som att tugga taggtråd. Man ska vid val av projekt tänka på att man kommer leva med det i flera år, så det är viktigt att man tycker det är intressant. Men det har varit förbaskat rolig resa, där jag har fått lära mig massor, och även fått resa till kongresser och uppleva en del vid sidan om det vetenskapliga. Det är härligt för mig att befinna sig i en miljö där lärande är centralt och prioriterat, och att resurser för detta finns”.

Efter disputationen har forskningen fortsatt med förnyade forskningsfrågor. När det gäller forskning blir man aldrig riktigt klar, det finns alltid något mer man vill ta reda på. En framtida målsättning är också att hitta en intresserad doktorand som vill forska inom detta område.

Generellt kan det vara svårt för en disputerad sjuksköterska som vill använda sina forskarkunskaper i klinisk verksamhet att få en lön som matchar lönen på universitetet. Det är en faktor som gör att många disputerade lämnar klinisk verksamhet. Alternativt väljer en del disputerade att sluta forska då det kan vara svårt att få tid för forskning i sitt kliniska arbete. Risken är stor att vården i och med detta blir mindre evidensbaserad, samtidigt som också forskningen då riskerar få en sämre klinisk förankring. Därför vore det bra om Vårdförbundet kan hjälpa till att jobba med doktoranders villkor, både under utbildningen och efter disputaiton. Idag värdesätts inte denna utbildning på klinikerna, i alla fall inte lönemässigt. Vi som tillhör ”Vårdförbundskollektivet” borde ha samma lön oavsett om vi jobbar kliniknära och använder våra kunskaper där, som om vi jobbar som lärare/lektorer på universitetet.

Tycker du att forskning verkar intressant och spännande och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta Ulf.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!