Lucka 18 - Ewa Martin

Ewa Martin, Legitimerad Biomedicinsk Analytiker , inom laboratoriemedicin klinisk kemi/Transfusionsmedicin Skellefteå.

Valet av utbildning gjordes utifrån mitt intresse för naturvetenskapliga ämnen, människan samt teknik. Som Legitimerad Biomedicinska analytiker sätter man alltid patienten först, från att prov kommer in till analyssvar går ut till kund. Vi är många enheter med olika inriktningar inom laboratoriemedicin som tillsammans ger underlaget för diagnoser och behandlingar. Jag började arbeta inom klinisk patologi efter utbildningen där jag trivdes mycket bra, efter 7 år bytte jag arbetsplats till klinisk kemi/transfusionsmedicin i Skellefteå där jag nu arbetar och bor. Vi har dygnetrunt verksamhet och roterar mellan blodcentral/serologi och klinisk kemi, vilket kräver bred kompetens. Vi är i ständig utveckling då nya analysmetoder samt utrustning i allt snabbare takt förbättras och förnyas, det står aldrig still, vilket gör det här livsviktiga jobbet mycket stimulerande och roligt. Vi utgör navet inom sjukvården.

Är också förtroendevald sedan 2008, vilket ger extra krydda åt mitt arbete, tycker det är otroligt viktigt att vara delaktig och driva medarbetarnas frågor, vi har bra samverkansformer inom laboratoriemedicin samt bra samarbete med arbetsgivaren. Vi har många duktiga förtroendevalda samt medarbetare som lyfter olika frågor i alla forum från sektionsmöte till VSG, vilket ger stimulering i hela verksamheten. Vi stärks också av det goda samarbetet med Vårdförbundet lokalt och vid de förtroendevalda träffar som anordnas då vi byter erfarenheter mellan alla fyra medlems kategorierna. Tillsammans är vi starka!

Viktiga frågor att driva för vårdförbundet tycker jag är pensioner(ex 80, 90, 100), betald specialistutbildning för Biomedicinska analytiker, hälsosamma arbetstider samt fortsatt arbete kring lön och arbetsmiljö.

Önskar alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 2018

 

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!