Lucka 16 - Emma Pettersson

Sambo, studentrepresentant, dotter och sjuksköterskestudent. Ja, rollerna man utövar är många men den svåraste rollen utav dom är sjuksköterskestudent. Att man som student alltid ska prestera, vara på topp och oavsett bra eller dåligt humör visa ett leende på läpparna. Man är aldrig så skör och rädd någonsin som när man är student, att varje praktik lägga studiernas öde i en handledares händer och man har ingen aning om vad utvägen kommer att bli.

Trots denna osäkerhet så kämpar vi för att komma ut i ett yrkesliv som vi idag får lära oss är stressigt, påfrestande och orättvist. Det är så otroligt viktigt för oss att ha en förberedd och lyhörd handledare som under praktikperioderna formar oss som dugliga sjuksköterskor, de är dem som har ansvaret att se till att vi ska lockas utav de orden som idag inte är allt för positiva. Jag ser gärna att alla handledare genomgår en utbildning innan de tar emot oss studenter, att de vet av våra kursmål och kan lägga ribban för oss på den nivå som gör att vi utvecklas.

De flesta studenter vet jag trivs bra på sina praktikplatser och är överlag nöjda med sina handledare, men de finns fortfarande dom som efter 4 veckor på sin praktik inte har fått ett bra bemötande eller utvecklats till det bättre. Om alla handledare gick en obligatorisk utbildning innan de tog emot oss tror jag att det skulle öka chanserna för oss att kunna utvecklas mer, känns oss mer bekväma och våga ta egna initiativ.

Mina egna erfarenheter av handledare har varit goda, jag har träffat på dom som har för mycket kontrollbehov för att ge mig tiden att tänka själv men även dom som gjort att jag varje dag fått en utmaning. För mig passar en handledare som snabbt kan bygga tillit till studenten och våga låta studenten ta över från början, men alla är vi olika och för handledarna är det då viktigt att känna in och kunna avgöra vad studenten behöver. Kan handledare bemöta oss på rätt sätt behöver vår roll som student inte vara så svår.

Att vara medlem i Vårdförbundet ger mig möjlighet att kämpa för frågor som rör både VFU och utbildning för handledare. Medlemskapet ger mig också en trygghet i min studietid och när jag väl tagit min examen. Som studentrepresentant är min uppgift att förmedla kunskap och inspiration till studenter inför vår kommande profession. Kolla gärna in Vårdförbundet Student Västerbotten på facebook för att få mer information om vad vi studentrepresentanter gör i Umeå.

Tack för att jag fått ha denna dag som bloggare!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!