Lucka 15 - Anna Uppströmmer

Anna Uppströmer är 46 år och har jobbat som ssk sedan 2005. Hennes nuvarande anställning är på Regnbågens äldreboende i skellefteå kommun.

”Jag har alltid velat jobba med människor och gillar utmaningar. Det bästa med mitt jobb är flera saker bland annat teamarbete, att vi tillsammans kan göra skillnad. Det är ett stort förtroende att möta människor och ta del av livsberättelser som bränner fast i hjärtat. Att få utveckla våra olika arbetssätt, hitta nya metoder för att ge bättre, säkrare vård”.

Anna tycker att det är viktigt att vara med i Vårdförbundet. Att tillsammans kunna göra våran profession tydligare för omvärden. Att lyfta olika frågor och få en tyngd i förbättringar på olika områden.

”Jag tycker att arbetsmiljöfrågor är viktiga. Har vi en bra fungerande arbetsmiljö så är det så mycket lättare att ta tag i andra frågor som berör oss”.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!