Lucka 9 - Carina Forslund

Carina Forslund är forskningssjuksköterska, Pediatrik.

Vägen till forskningssjuksköterska har inte varit självklar. Carina började sin sjuksköterskeresa på NEOIVA (prematuravdelning, Barn4) vidare till skolvärlden och tillbaka till barnavdelning. Idag arbetar Carina sedan tio år tillbaka som forskningssjuksköterska inom barnkliniken Umeå med bland annat vaccinations- och nutritionsstudier. Att träffa motiverade föräldrar och friska barn är en positiv del i yrket. Det är en utmaning att bibehålla föräldrars motivering genom hela forskningsperioden. Lyckas man med det så ger det ett tillförlitligare resultat för den forskare som ska skriva sin avhandling.

”Jag har varit med i Vårdförbundet sedan första dagen”

Carina tycker att kollektivet är det bästa med vårdförbundet – tillsammans är vi starka. Vårdförbundet har en viktig uppgift för att fortsätt arbetet inom lönespridning och pensionsfrågor.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!