Lucka 7 - Henrik Helander

Brinner för äldrevård men är just nu narkossjuksköterskestudent.

Äldrevård ligger Henrik varmt runt hjärtat. När de flesta av Henriks studiekompisar började arbeta inom landstinget ville Henrik börja inom äldrevård. Att arbeta med äldre är mycket komplext men också otroligt givande. Äldrevården blir allt mer avancerad och kräver allt högre kompetens.

Att vidareutbilda sig till narkossjuksköterska var inte självklart. Henrik erbjöds tjänst och uppdragsutbildning av operationscentrum och efter fem år inom kommunen kände Henrik att det var dags med nya utmaningar.

”Facket är ju alla, vi , kollektivet och skyddsnätet.”

Att vara med i facket har Henrik med sig hemifrån. Alla har ett ansvar och att någon annan ska göra det fungerar inte berättar Henrik. 24k är ett bra exempel på vad kollektivet kan genomföra. Vårdförbundet har en viktig uppgift i det fortsatta arbetet att driva lönespridning. AST måste bli normen för våra medlemmar. Äldre medarbetare ska beredas möjlighet i ”slutet” av sin karriär kunna delge erfarenhet och kunskap till nyutbildade sjuksköterskor, tex via mentorskap.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!