Lucka 2 - Jessica Enström

Denna sångglada sjuksköterska var en av de första att läsa specialistutbildning via AST, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor via ett kollektivavtal träffat mellan Vårdförbundet och Västerbottens läns landsting. I år tog Jessica examen och är nu onkologisjuksköterska vid Cancercentrum, NUS.

Jessica tog sin examen som legitimerad sjuksköterska 2002 och började arbeta på Axlagården. Trots att hon trivdes väldigt bra så insåg hon att för att kunna göra ett bra jobb där och förstå helheten så var det var viktigt att jobba på sjukhuset innan. Därför slutade hon och började på Samvården där hon var kvar i många år, till 2013.

Under sina år som sjusköterska har hon varit både förtroendevald och huvudhandledare. Hon upplever att åren som förtroendevald har varit väldigt givande och hon har fått möjlighet att gå gedigna utbildningar och upplevt det positivt att göra nytta och skillnad för kollegorna. En viktig del i förtroendeuppdraget tycker hon är att man är två och att de kompletterar varandra och kan diskutera olika saker men även stötta varandra när det blir tufft.

AST-utbildningen med det upplägg som görs via Cancercentrum tycker Jessica har varit väldigt bra, det hon mest uppskattar nu när hon är färdig är de auskultationsveckorna som de fått göra för att följa patienten i hela vårdkedjan. Detta har skapat många kontakter som är bra i hennes nuvarande yrke. I början av utbildningen så var det ganska tufft med kombinationen att arbeta kliniskt kontra utbildningsdagarna på universitetet. Det var tider som krockade och det blev slitsamt innan det löste sig.

Jessica trivs väldigt bra på onkologen och upplever att det är bra struktur och välfungerande på hennes arbetsplats med en ledning som är väldigt bra.

På frågan om vad som är viktigaste för Vårdförbundet att arbeta med kom svaret väldigt fort. Arbetsmiljön, stressen, den psykiska arbetsmiljön. Färre patienter per sjuksköterska skulle skapa en bättre kvalitet på vården.

Det bästa med yrket som sjuksköterska och nu specialistsjuksköterska är enligt Jessica kontakten med andra människor, både patienter och kollegor. Att få ta del av andra människors liv och kunna göra skillnad är tillfredsställande och hon har aldrig ångrat sitt yrkesval.


Kommentarer

  1. Fina fina du , är så stolt att ha varit din kollega , du gör ett fantastiskt jobb ! Sprider värme och glädje vart du än går, Kram

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!