Lucka 1 - Malin Skagerlind

Malin är legitimerad sjuksköterska och tog sin examen 2005. Efter det har hon jobbat på Njurmedicin och Dialysen, NUS.

Det bästa med yrket tycker Malin är att det är varierande och de dagar då man går hem och känner att man gjort något betydelsefullt för någon annan.

År 2012 började Malin arbeta som forskningssjuksköterska på njurmedicin tillsammans med en läkare. 2014 började hon forska för att 8/6-17 disputera med avhandlingen ” How to reduce the exposure to anticoagulants when performing haemodialysis in patients with a bleeding risk. A study of methods in clinical practice”.

Just nu jobbar Malin på omvårdnadsinstitutionen vid Umeå Universitet som lektor och undervisar blivande sjuksköterskor. Det bästa med det yrket tycker hon är att möta alla blivande kollegor och allt de tillför. Hon har stort hopp till dessa snart färdigutbildade sjuksköterskor och tror att vården kommer få mycket klokskap och kunskap med dessa personer.

På frågan vad Vårdförbundet skulle driva mer så svarar hon direkt, – Lyfta forskningssjuksköterskorna och låta de vara en naturlig del av vården. Det borde vara en självklarhet att det finns en forskningssjuksköterska knuten till varje klinik som kan driva vårdutvecklingsfrågor, kompetens- och kvalitetsutveckling. Vi kan bara hålla med Malin om detta och kommer absolut fortsätta att arbeta och påverka för det.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!