Höj din demokratiska röst!

Skrivet av Martin Jonsson

3 oktober 2017

Västerbottenbloggen

Under hösten 2017 genomför Vårdförbundets lokala avdelningar demokratiska årsmöten där nästa mandatperiods lokala styrelse-ledamöter ska utses av årsmötets deltagare.

Du som är medlem har nu stora möjligheter att påverka inför kommande mandatperiod, höja din demokratiska röst och välja de personer du vill ska få förtroendeuppdrag i din lokala avdelning.

Nytt för i år är att mandatperioden är på fyra år istället för tre år som tidigare. Detta gör att Du som medlem har ett än mer viktigare inflytande i den demokratiska process som leder Vårdförbundets arbete framåt.

I Vårdförbundets demokratihandbok står att; Du som medlem i Vårdförbundet har en unik möjlighet till att nominera en annan medlem i Vårdförbundet till förtroendeuppdrag i Din lokala styrelse. För att nomineringarna ska bli demokratiskt rättvisa samlas dessa ihop av din lokala styrelses valberedning som föreslår kandidater till uppdrag i Vårdförbundet.

Valberedningens förslag presenteras sedan under Årsmötet där Du som medlem i Vårdförbundet har högsta mandat att besluta om vilka nominerade kandidater du vill ska företräda dig i din lokala styrelse, valberedning och som kongressombud.

Att du som medlem tar det demokratiska ansvaret och höjer din demokratiska röst är viktigt för att Årsmötets beslut ska vara demokratiskt. Ingen röst är mindre demokratiskt värd än någon annan. Ju fler röster vi höjer desto mer demokratiskt blir Årsmötets beslut.

Ta den unika chansen och höj din demokratiska röst vid höstens årsmöte och känn dig hedrad över att just du får möjligheten att driva demokratin framåt.

Tack för att du röstar!

Martin Jonsson
Specialistsjuksköterska
Styrelseledamot i Vårdförbundet Avdelning Västerbotten.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!