Veckans medlem - Katarina Magnusson

Katarina Magnusson tog sin examen som legitimerad sjuksköterska 1999. Innan dess jobbade hon länge som undersköterska på IVA. Fram till 2010 var arbetsplatsen akutmottagningen på NUS och därefter började hon arbeta på Informatikenheten Västerbotten, IE där hon fortfarande arbetar.

Katarinas roll är att hjälpa användarna av vårdjournaler och är support i vårdsystem, framförallt i vår stora basjournal NCS-Cross. Hon är med i tester av nya versioner och ser att allt fungerar korrekt. Katarina är även Västerbottens representant i SUSSA när det gäller utvecklingen i läkemedelsjournalen. I SUSSA ingår de fem landsting/regioner som har NCS-Cross. När nya lagar träder i kraft behöver behovsformuleringar göras så att leverantören kan utveckla systemet och sedan testar Katarina och hennes kollegor det innan det tas i bruk.

Katarina trivs med sitt jobb och tycker att det är varierande. Det är flexibelt och hon kan styra sin dag och en bonus är att slippa arbeta obekväm arbetstid. Hon anser att det är viktigt att det finns sjuksköterskor som arbetar på Informatikenheten som kan se samband med journalsystemet och den direkta patientvården. Katarina säger ofta ”Vi finns här för de som använder systemet”, så tveka aldrig, kontakta Katarina och hennes kollegor om ni har minsta fundering.

Katarina är även förtroendevald sedan 2015. För henne är det viktigt att vara med och kunna påverka.

På frågan om Katarina någonsin har ångrat sitt yrkesval säger hon; ”Nej, det har jag aldrig gjort. Det är den bästa investeringen jag gjort i mig själv”.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!