En typisk biomedicinsk analytiker

Jag är en alldeles vanlig biomedicinsk analytiker.

Min arbetsdag börjar klockan 07:30 och slutar klockan 16:15. Under mina jobbdagar på klinisk genetik arbetar jag både i labbet med blod- och benmärgsprover men även vid dator och mikroskop med analyser av dessa prov. Jag kan analysera kromosomförändringar förknippade med cancer, ta reda på ifall anledningen till att ett par inte kan få barn sitter i deras genetiska material eller bekräfta olika syndrom hos nyfödda barn. Jag har alltså ett helt normalt, typiskt biomedicinsk analytiker-jobb. Eller?

Redan vid antagningen till biomedicinsk analytiker-utbildningen märks det hur stor variation det är på dem som efter tre års studier till slut ska kalla sig nyutexaminerade BMA. Vissa söker utbildningen direkt efter gymnasiet, andra har redan påbörjat andra utbildningar men valt att byta riktning. Det finns de som jobbat med annat i flera år, och rentav de som har disputerat och forskat inom olika ämnen. Under utbildningen kommer en del att läsa en inriktning för att jobba med laborativt arbete, medan andra kommer att bli biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi och arbeta med patientnära analyser. Dessutom kommer olika praktikplatser och examensarbeten att forma studenterna, så när de till slut tar emot sina examensbevis kommer alla ha sin egna unika touch på samma breda utbildning.

Variationen fortsätter på arbetsplatserna, och en ny utbildning börjar. Stegvis lär man sig nya, mer specialiserade arbetsmoment. Många arbetsplatser har skiftjobb, biomedicinska analytikers jobb slutar nämligen inte bara för att ordinarie kontorstid passeras. Även på natten analyseras patientprover, blod skickas för transfusion och kontroller på teknisk utrustning sker. Andra arbetsplatser har bara verksamhet under dagtid.

Så en helt vanlig biomedicinsk analytiker kommer man nog aldrig att kunna hitta. Även inom den egna avdelningen kan ansvarsområden, intressen, specialiteter och ambitioner variera, så ingen biomedicinsk analytiker är nog den andra lik. Men det som förenar oss alla, oavsett om vi jobbar på klinisk genetik, transfusionmedicin eller på neurofyslab, är vår legitimation som ger oss rätten att kalla oss biomedicinska analytiker. Legitimationen och den ständiga viljan att jobba för att ge sjuka människor en chans att bli friska igen är nog vad som gör en typisk biomedicinsk analytiker.

/Mikaela Kinnunen, biomedicinsk analytiker

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!