Vad gör Vårdförbundet egentligen?

Mitt uppdrag som förtroendevald på facklig tid inom Vårdförbundet Västerbotten började i september 2016.
Jag hade då varit förtroendevald på arbetsplats i knappt ett år och mitt engagemang för arbetsmiljöarbete, patientsäkerhet, kompetensutveckling för våra professioner och utvecklingen av våra löner var något jag ville få större utlopp för.
Jag sökte uppdraget som samordnare i Vårdförbundet Västerbotten för att kunna göra mer och för fler.
Min arbetsgivare står för den ersättning jag får. Jag har samma lön som då jag arbetade kliniskt på landstinget. Jag är vald som förtroendevald på min arbetsplats och det fackliga uppdraget på heltid har jag fått från styrelsen i Vårdförbundet Västerbotten som förvaltar den fackliga tid som arbetsgivaren tillhandahåller.

Som förtroendevald på facklig tid så samordnar jag vissa områden och kliniker. Jag är ”kontaktperson” och stöd för medlemmar och förtroendevalda men även berörda chefer.
Det här är ett väldigt intressant och lärorikt uppdrag som gett mig en fördjupad kunskap i allt från villkor till förhandlingar, arbetsmiljöarbete och rehabilitering, men det har även gett mig insikt i hur komplext det är att försöka räcka till. Det som berör mig mest är det oerhörda engagemang som finns ute på arbetsplatserna, ert och vårt gemensamma engagemang!

En del av er har mött mig i utbildningssituationer, andra på medlemsmöten på era arbetsplatser eller de träffar Vårdförbundet anordnat för er medlemmar och förtroendevalda.
En del har jag haft långa samtal med i telefonen eller rådgivande mejl konversationer med.
Alla gör ni mitt uppdrag värdefullt och i mötet med er ger ni mig energi och ökad kunskap.

Så…vad gör egentligen Vårdförbundet?
Det ni och vi dagligen gör är att påverka, samverka och engagera oss i våra professioners rättigheter, skyldigheter, stöttar varandra och stolt visar upp vår yrkeskår.
Vi är alla en del av Vårdförbundet och det ni gör på er arbetsplats är minst lika viktigt som det som vi som har uppdrag på heltid inom Vårdförbundet gör.

Det är tillsammans vi kan förändra.
Det är tillsammans vi kan förbättra.

Fortsätt vara stolta Vårdförbundare och ge inte upp kampen för våra professioner.

Cecilia Lundberg
Tjänstledig sjuksköterska från Ortopedkliniken, NUS
Förtroendevald med facklig tid
Vårdförbundet Västerbotten

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!