Hur är det egentligen ställt med jämställdheten?

Jag hörde ett inslag i radion förra veckan om att diabetes breder ut sig som den nya, stora folksjukdomen i Egypten. Orsaken till detta tros vara att kvinnor i allt högre utsträckning nu arbetar och därför inte har tid att lägga ner lika mycket arbete på matlagning som tidigare. Detta leder i sin tur till att det blivit allt vanligare med halvfabrikat och skräpmat i stället för nyttig och näringsrik mat. Dr John Jabbour som är WHO:s chef i Egypten hävdar att det var kvinnornas fel att det blivit så här och att om de bara återgick till att vara hemmafruar så skulle diabetes inte längre vara ett problem. När jag hörde detta var min första tanke ”oj, vad vi har kommit långt i Sverige”. Här skulle vi inte acceptera att yrkesarbetande kvinnor får skulden för folksjukdomar och dålig hälsa.

Och visst har vi kommit långt när det gäller arbetet med jämställdhet i Sverige. Vi är i dag ett av världens mest jämställda länder, men det betyder ju inte att vi är bra, det betyder bara att de flesta andra är sämre än vi.

Varje dag jobbar kvinnor i Sverige gratis en timme – löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är idag 12,5%. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kr mindre än män och kvinnor har i genomsnitt 30 % lägre pension än män. Med den förändringstakt vi har idag når vi jämställda löner först år 2050!

Våra medlemmar arbetar i yrken där flest kvinnor jobbar och där är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. En civilingenjör har en livslön på drygt 20 miljoner och en specialistsjuksköterska har en livslön på knappt 15 miljoner kronor.

I Sverige har vi ett av världens mest generösa system för föräldraförsäkring och vi har haft föräldrapenning sedan 1974. Trots det är kvinnor i snitt hemma 15,3 månader under barnets första två år, medan män är hemma 3,8 månader. I dag står kvinnor för 74 % av det totala uttaget av föräldrapenning medan män står för 26 %. Majoriteten av alla föräldrar uppger en önskan och vilja att dela mer lika så varför är uttaget så snedfördelat?

Så hur är det egentligen ställt med jämställdheten i landet Sverige? Ska vi klappa oss för bröstet och vara nöjda eller ska vi kavla upp ärmarna och lägga in en högre växel? Om pensionsåldern ligger kvar på 65 år kommer jag att gå i pension år 2037. Med dagens utveckling har vi då fortfarande 13 år kvar till jämställda löner.

Idag är det den internationella kvinnodagen. Runt om i världen sätter vi idag extra fokus på kvinnans rättigheter för en mer jämställd värld. Den stora utmaningen är att göra det övriga 364 dagar av året.

Läs mer:

www.delapådet.se

www.sverigeskvinnolobby.se

www.makeequal.se

 

/Jessica Östberg, Leg. Sjuksköterska, Vice ordförande, avdelning Västerbotten

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!