img_0040Personalen inom sjukvården har kraftigt begränsade ”stridsåtgärder” som gör att vi knappt kan påverka våra arbetsförhållanden, lön etc. All form av organiserad strejk anses som samhällsfarlig och den enda åtgärden blir då att säga upp sig, vilket har skett över stora delar av landet.

Många kommer kanske ihåg sjuksköterskestrejken 2008 då Vårdförbundet tog ut en liten del sjuksköterskor i strejk, på icke akuta verksamheter, men politiker och chefer kallad oss då samhällsfarliga och att patientsäkerheten i grövsta laget var hotat. Så Vårdförbundet drog tillbaka strejkande sjuksköterskor för att inte hota patientsäkerheten.

9 år senare så har politikerna och cheferna helt ändrat mantra och har någon hört dem säga något annat än ”att patientsäkerheten inte är hotad”. Trots att det saknas nästan det dubbla antalet sjuksköterskor på landstingen jämfört med 2008 och i många fall berörs kritiska verksamheter såsom BB, intensiven, akuten osv.

Så frågan om vem som är mest samhällsfarlig och hotar patientsäkerheten är väldigt enkel att besvara!

/Jonas Forssander, Leg. Sjuksköterska och förtroendevald

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!