Årskrönika 2016

Vilket häftigt år det har varit. En helt ny styrelse som valdes på hösten 2015 har format sitt arbete tillsammans med förtroendevalda på facklig tid. Det är alltid nyttigt att blicka tillbaka och reflektera över allt vi har gjort för då blir insikten stor.., jisses vad mycket vi har gjort.

I början av året utökade vi våra sociala medier med bloggen och Twitter vilket tillsammans skapat stort genomslag. Vi har nått ut med våra budskap mer än vi någonsin vågat hoppats på. Tidningar på riksnivå har läst och snappat upp en hel del och vi har på ett större plan kunnat sprida och påverka. Häftigt är vad det är. Vi har dessutom så många som vill gästblogga hos oss och vi hoppas att det håller i sig. På Facebook växer vi så det knakar och vi blir hela tiden fler och fler vilket är bra då vi snabbt och enkelt kan nå ut med information och våra budskap.

Ibland kan en känsla av att inget händer infinnas och vi får frågan ”vad gör Vårdförbundet”? Visst kan frågan vara berättigad men vi som har förmånen att vara förtroendevalda på heltid har genom åren lärt oss att en stor portion tålamod är det som behövs i kombination med ett brinnande engagemang. Vi har genom flera års påverkan även lyckats driva igenom AST i Umeå kommun. Det är oerhört roligt och ger sådan energikick när framgång röns efter hårt slit, att vi dessutom har fått in den delen i vårt centrala löneavtal, HÖK16 är ett kvitto på flera års påverkansarbete runt om i landet. Utan det arbetet hade vi inte haft det centrala avtal vi har idag.

Vi har under året haft otaliga träffar med politiker och andra beslutsfattare, skrivit debattartiklar, synts i media mest av alla fackförbund. Vårdförbundet anses vara en av de största lobbyisterna och rankas högt på denna arena. Tyvärr lyfts det oftast upp om allt som inte fungerar och vårdens brister, vi är väl medvetana om detta och försöker även hitta alla guldgruvor och lyfta våra medlemmar som gör så fantastiskt bra saker. Ett exempel är vår doktorand Annica Backman som forskar om betydelsen av ledarskapet vid införande av personcentrerad vård. Annica har åkt världen över och presenterat sina resultat och även sökt stipendie via Vårdförbundet och fått det, vilket kunnat möjliggöra en av henens resor.

Kongressen 2014 beslutade att förtroendevald i Vårdförbundet ska vara certifierad och 2016 är året då detta har sjösatts med den certifierade utbildningen, CUF. Vi har i Västerbotten utbildat ca 70 nya engagerade och drivna förtroendevalda under året och även haft förmånen att hålla vår traditionsenliga Vårdmiljöutbildning för skyddsombud och chefesmedlemmar. Dessa tillfällen och all positiv respons har gett oss mycket energi i vårt uppdrag.

Arbetsplatsbesök har varit efterfrågat och vi har haft ett mål att besöka minst 250 arbetsplatser i vårt län. Vi är glada att vi nått målet med råge och kommer under 2017 sikta på fler unika besök där det saknas förtroendevalda.

Våra blivande kollegor som utbildar sig på länets universitet och lärosäten möter vi vid flertalet tillfällen under studietiden, så även under 2016. Det är givande att möta dessa entusiastiska personer som har stor vilja och kraft inför sitt kommande yrke. Det är alla er vi kan tacka för att lägsta lönen höjts i både kommun och landsting. Vad skulle vi göra utan er?

Vårdens kris och bristen på bra arbetsmiljö och villkor har mynnat ut i en nationell kamp-”slut på rean – en annan vård är möjlig”. I Umeå och i Skellefteå har engagemanget varit stort och det var stor uppslutning i båda städerna den 4/9. För oss som deltog dessa dagar var det en magisk stämning och det gamla slagordet ”Tillsammans är vi starka” besannades verkligen.

Vi är fortfarande drygt 5000 medlemmar i Västerbotten vilket är glädjande. Kan berätta att vi har högsta anslutningsgraden i Sverige och tillsammans utgör vi nästan 97 %. Det är oerhört viktigt att vi är många och tillsammans kan driva våra viktiga frågor. Engagemanget har varit stort i Västerbotten och våra Biomedicinska analytiker i länet har visat styrka och kraft under 2016 då arbetsgivaren varit kreativa och anställt andra icke legitimerade yrkesgrupper istället. För att lyfta dessa livsviktiga medlemmars profession efter förhandlingar, medieinslag, bloggar så ordnade vi en stor tårtfest för att fira deras 10 år som legitimerade biomedicinska analytiker och det var fler än 180 som slöt upp. Länets distriktsköterskor har fortsatt sitt intensiva arbete under ledning av vår fantastiska förtroendevalda Anna-Lena Jonsson som hållt ihop gruppen och försökt hålla lågan vid liv hela tiden. Därför kändes det extra bra att styrelsen i samband med årsmötet kunde dela ut priset ”Årets engagemang” till Anna-Lena. Detta är exempel på hur viktigt det är att vi håller ihop och att vi tillsammans tar fighten för våra yrken och villkor.

Vi har under året förhandlat, tvistat, utbildat, stöttat enskilda medlemmar, påverkat vårdens ledarskap, uppvaktat politiker på fullmäktige, ordnat medlemsmöten, förtroendevaldsträffar, uppmärksammat våra fyra professioner.., ja listan kan göras riktigt lång.

Nu gör vi ett bokslut och är redo för 2017 och alla dess spännande utmaningar och hoppas att vi alla medlemmar i Västerbotten tillsammans gör det till vårt allra bästa påverkansår!

God fortsättning på det nya året!
/Jenny Olsson, ordförande Vårdförbundet avdelning Västerbotten.

 

Styrelsen
Styrelsen

 

Förtroendevalda på facklig tid.
Förtroendevalda på facklig tid.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!