Inbjudan till delaktighet till den personcentrerade vården

Annelie Söderberg

BloggmartinDen som söker vård behöver bjudas in till att vara delaktig om vi ska kunna skapa en personcentrerad vård.

Har under sommaren självt sökt sjukhusvården i Västerbotten och blivit en erfarenhet rikare om hur viktigt det är för självkänslan att som anhörig/förälder bli delaktig i planeringen av vården.

Saker som tycks självklara för vårdpersonal som dagligen möter på patienter och anhöriga tycks ibland glömmas bort. Själv fick jag uppleva hur det känns att inte få möjlighet att skapa förtroende för vårdgivaren genom att inte presenteras inför den person som var ansvarig för omvårdnaden.

Några minuter hade räckt, ett kort möte, en presentation och framförallt möjlighet att ställa frågor om några dök upp.

Dessa minuter hade sparat mig irritation och framförallt hade det gett mig information om vem jag skulle kontakta för att få möjlighet till att bidra och framförallt bli delaktig i vården som anhörig och förälder.

Några minuters eftertänksamhet kan spara in flera dygns ovisshet – tillsammans med patienten och dess anhöriga kan vi skapa den vård vi själva vill ge.

/ Martin Jonsson – Förtroendevald, Vårdförbundet.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!