Om digital skyddsrond

IMG_0077Tänk er ett journalsystem som tar onödigt lång tid att logga in i.

5 min extra per person till exempel.

Låt oss för enkelhetens skulle säga att vi gör det bara två gånger /dag. I verksamheten jobbar 1500 personer. Låt oss säga att av dessa är 1000 i tjänst/dag. 1000×5×2=10 000minuter= ca 166timmar/dag… Varje dag…166×365= ca 60 590 timmar.
Nu kunde man önska att det bara var ett system som man behövde logga in i….
Räkna en snittlön på ca 25 000kr dvs 142kr/timme
60590×142=8,603,780kr

I verkligheten loggar man in betydligt fler gånger i systemen. I flera olika system som inte kan ”prata” med varandra. Det här tar tid från det patientnära arbetet, skapar stress och kostar mycket, mycket mer än i exemplet ovan..
#itmiljard #digitalskyddsrond

 

/Helena Forss Johansson, leg Sjuksköterska och styrelseledamot Vårdförbundet Västerbotten

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!