Vad behövs för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen?

evy-andersson540När ansträngningen är hög och belöningen liten skapas obalans. Vi behöver därför sprida konsten att sätta ord på vad som fungerar. Enligt forskningen är socialt stöd den viktigaste åtgärden för att dämpa stress hos medarbetare. Hur ska ett sådant stöd fungera? Hur ska det implementeras på en arbetsplats?

I dagens Sverige har vi en skenande negativ utveckling när det gäller den psykosociala ohälsan med ökat antal sjukskrivningar som följd. Hög arbetsbelastning, konflikter och mobbning i arbetslivet är några orsaker. Förhoppningen är att den nya föreskriften ”organisatoriska och social arbetsmiljö” AFS 2015:4 som träder i kraft 2016-03-31 ska minska jobbstressen. Det är tre huvudområden som ska ses över.

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstider
  • Kränkande särbehandling

Vad får de nya föreskrifterna för konsekvenser för arbetsgivaren? Det tydliga reglerna gör det lättare för dem att göra rätt. För en del kan det initialt innebära ökade insatser och ökat fokus på arbetsmiljöarbete.

Vad får de nya reglerna för konsekvenser för arbetstagarna? Förväntningar ligger i att de nya reglerna kommer att minska risken för människor att bli sjuka. Reglerna kan ge arbetstagarna ett stöd i att ta upp organisatoriska och sociala  arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Vilka åtgärder behövs för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen? För att underlätta detta arbetsmiljöarbete arbetar Arbetsmiljöverket med att ta fram en vägledning som ger arbetsgivare anvisningar om hur föreskrifterna kan användas. Utöver vägledningen och informationsinsatser så är arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och företagshälsovården viktiga för att täcka utbildningsbehovet.

Det är viktigt att alla är involverade för att skapa en bra arbetsmiljö på sin arbetsplats. När vi ger återkoppling i jobbet och uppskattning för utfört arbete till varandra, sprider det god stämning och ökar energin i gruppen. Tankar jag vill skicka med, ha i åtanke att små saker gör stor skillnad, visa omtanke/bekräftelse, prata samma språk.

Alla påverkar vi vår arbetsmiljö, vad gör du för att förbättra din?

/Evy Andersson, styrelseledamot Vårdförbundet avd Västerbotten


Kommentarer

  1. Nästa månad ser jag till att planerad arbetsplatsträff hålls. Idag blev vårt andningshål (apt) inställt till förmån för hög arbetsbelastning på få resurser. Jag tror att om apt inte håller när verksamhetens hav ligger blankt kommer det definitivt inte hålla när det blåser kuling. Bara en tanke.

  2. Det blir spännande att se hur arbetsgivaren kommer att förhålla sig och jobba med den nya AFS:en. Det är verkligen en enorm utmaning men så oerhört viktigt för en hållbar sjukvård med hög kompetens. Arbetsbelastningen idag är redan för hög och med dom arbetstider som finns idag inom sjukvården är det få som orkar jobba länge. Men om inte kompetens kan behållas undermineras den specialiserade sjukvården och frågan man kan ställa är, är vi verkligen villiga att riskera minskad kompetens inom sjukvården? Svarer på den frpgan är ja, den utvecklingen ser vi redan och vad tänker arbetsgivaren göra åt det?
    Dagens sjuksköterskebrist gör att schemamässigt blir det ingen kontinuitet, ingen ordning mellan dag, kvälls, och nattpass utöver det extra pass då det saknas personal. Ekvationen blir för lite tid till återhämtning. Lägg på en för hög arbetsbelastning på arbetspassen, vilken energi finns då kvar till lediga dagar? NOLL!
    Det är dags att arbetsgivaren på allvar tar sitt ansvar och skapar förutsättningar för en hållbar karriär inom sjukvården, om man vill hålla en högklassig sjukvård. Vem i yngre generationer ska lockas att jobba med detta som det ser ut idag? Det måste ske förändringar för att kommande generationer ska motiveras att söka sig till dessa fantastiska yrken. Ge dom inspiration och oss som redan jobbar förutsättningar att kunna arbeta genom att skapa hållbara arbetsförutsättningar!!

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!