”Vårdförbundet gör inget”

Nu har jag hört uttrycket ”Vårdförbundet gör inget” en gång för mycket. Så för informations skull, här listas några saker som Vårdförbundet gör, både centralt och på arbetsplatsen.

Vårdförbundet:

  • Är lokal part till arbetsgivaren, pratar för medlemmar i alla samverkans forum där arbetsgivaren är bundna av lag att hålla arbetstagarorganisationer informerade. Håller sig informerade och sprider information vidare till dig.
  • Är lokal part till arbetsgivaren när det ska tecknas villkorsavtal som arbetstidsavtal, flexavtal och andra kollektivavtal.
  • Vi lyssnar på dig när du är sliten, orkeslös, fylld av hopplöshet över den situation du befinner dig i på ditt arbete.
  • Är skyddsombud på arbetsplatsen som bevakar din arbetsmiljö. Som kräver av arbetsgivaren att de ska säkerställa din arbetsmiljö utifrån befintlig lag och arbetsmiljöverkets författningar. Som går vidare till arbetsmiljöverket med framställan om att arbetsgivaren måste leverera bättre.
  • Tar dialogen med din chef och HR i ditt ställe när du har problem med anställning, ersättning, villkor, semester, föräldraledighet, arbetstider. Vi ställer oss emellan dig och din chef så inte ni hamnar i konflikt med varandra.
  • Följer med dig som stöd på rehabmöten där du får sitta med chef, HR, försäkringskassa för att se till att arbetsgivaren fullföljer sin skyldighet till dig.
  • Vi är part i den årliga lönerevisionen, ända från central part som tecknar avtal till lokal part på arbetsplatsen som ser till att löneöversynen går rätt till. Vi ser över så inte du eller dina kollegor blir diskriminerade lönemässigt utifrån diskrimineringslagen.

För det är väl inte så att om en patient inte blir frisk eller till och med avlider, att det arbete vi gjort med patienten inte räknas? Om vi har vårdat en svårt sjuk människa och lagt vår tid, kraft och all vår kunskap i varje arbetspass,  att det inte räknas för något, bara för att utfallet inte blev som vi önskade?

Kompetensen att utföra fackligt arbete kommer inte med flingpaketet. Men precis som när du krockar med din bil så måste du vända dig till ditt försäkringsbolag för att de ska veta om att det finns ett ärende att hantera. På samma sätt vet inte Vårdförbundet vad du önskar av oss om du inte hör av dig. Så min uppmaning till dig som missnöjd medlem eller som icke medlem, som anser att ”Vårdförbundet inget gör”, intressera dig! Engagera dig! Utbilda dig! Fråga oss!

Allt vi gör, gör vi för dig som medlem.

 

Lene Lorentzen

Ledamot avdelningsstyrelsen

Vårdförbundet Västra Götaland

Förtroendevald i Vårdförbundet?

Vill dina kollegor ha dig som representant på arbetsplatsen?
Har du funderat på att ställa dig valbar?
Låt dig inspireras av förtroendevalda skolsköterskor i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland.

Marie Matsson, Stenungsunds kommun
Jag är utbildad barnsjuksköterska. Jag har varit förtroendevald i mer än två år. Det är lärorikt och bra att kunna vara med och påverka i både stora och små frågor. Bra att träffa andra förtroendevalda skolsköterskor för att skapa ett nätverk vilket är bra när arbetet som skolsköterska kan vara ensamt.

Ann-Charlotte Åkerlund, Kungälvs kommun
Som förtroendevald får man en möjlighet att påverka i många frågor. Som skolsköterska är man ofta ensam i sin yrkesroll i en pedagogisk verksamhet. Att få möta andra förtroendevalda är viktigt för att utbyta erfarenheter inom vår profession och stärka oss i vår yrkesroll.

Maria Lundgren, Göteborgs stad
Jag är helt ny som förtroendevald. Jag önskar driva lönefrågan.


 

 

 

Eva Andersson, Göteborgs stad
Jag är skolssköterska i Göteborgs stad, Askim – Frölunda – Högsbo.
Det roliga med att vara förtroendevald är att få driva frågor som berör skolsköterskor och gör vår arbetssituation bättre.


Anna- Lena Allerth, Skövde kommun

Jag är ny som förtroendevald. Jag är intresserad av samhällsfrågor och tycker det är viktigt att kunna vara med att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö. Vårdförbundet ger också bra utbildningar.


Jemileh Naghib, Göteborgs stad , Angered

Vi är starka när vi är tillsammans, vi kan påverka våra villkor och vår arbetsmiljö. Det är självklart att man ska vara med i facket! Facket står för det jag tror på och kämpar för: människors lika värde, solidaritet, jämställdhet… Alla ska vara med!


Maria Fredriksson, Uddevalla kommun

Jag är skolsköterska med distriktsköterskeutbildning, förtroendevald i snart ett år. Medlemskapet i Vårdförbundet är självklart för mig då solidaritet och allas lika värde är ledord för mig. Min motivation till förtroendeuppdraget är att ta tillvara medlemmarnas intressefrågor samt stärka och utveckla skolsköterskors yrkesroll och förbättra arbetsmiljön.


Solweig Jonsson, Melleruds kommun

Jag har varit förtroendevald i 10 år. Jag tycker det är mycket viktigt att skolsköterskor har egna förtroendevalda i kommunerna! Man får träffas i vår nätverksgrupp och diskutera olika frågor.


Anita Hjalmarsson, Herrljunga kommun

Jag har varit fackligt förtroendevald för skolsköterskorna i kommunen sedan 2006. Det ger mig en möjlighet att samverka och påverka tillsammans med andra aktörer i Bildningsförvaltningen där jag sitter med i FSG och LSG. Är intresserad av arbetsmiljö ur olika perspektiv och känner att det är viktigt att skolsköterskeyrket framhålls.


Gunilla Eliasson, Borås stad

Jag tycker det är intressant och kul att vara förtroendevald. Jag har på ett bra sätt kunnat sätta mig in i organisationen jag arbetar i. Att kunna vara med och påverka vår arbetssituation är jätteviktigt, det har jag gjort genom att ha mandat i både LSG och FSG. Samverkan med arbetsgivaren är viktigt. Där kan vi vara med och påverka. Kul med träffar med andra förtroendevalda skolsköterskor i avdelningen Västra Götaland.


Ingegerd Nilsson, Borås stad

Jag har varit förtroendevald i några år. För mig är det viktigt att göra vårt yrke som skolsköterska synligt i skolans värld. Viktigt att vara med och påverka på olika nivåer i skolans organisation.


Jessica Antonsson, Göteborgs stad

Jag tycker att det är självklart att vara med i facket för att engagemang är viktigt. Att jobba för att påverka sina arbetsvilkor tillsammans med medlemmar och andra förtroendevalda är väldigt givande. Tillsammans är vi starka!


Annika Andersson Glemring, Trollhättans stad

Jag är förtroendevald för att det är viktigt att kunna påverka arbetsmiljön genom att ta upp frågan i samverkansgrupperna. Mina påverkansmöjligeter på min arbetssituation gynnar både mig som arbetstagare och eleverna. Det är viktigt med träffar för att sammansvetsa skolsköterskegruppen och bli starkare tillsammans.


Åsa Sundin, Göteborgs stad

Uppdraget som förtroendevald skolsköterska ger möjligheter att synliggöra skolsköterskeuppdraget och förtydliga uppdragets utmaningar i att bedriva medicinsk verksamhet i en pedagogisk kontext vilket medför framförallt arbetsmiljörelaterade konsekvenser. Vi behöver bli fler förtroendevalda skolsköterskor och befolka samverkan på flera nivåer för att inkluderas i vår organisation.

 

 

Förtroendevalda skolsköterskor avdelning Västra Götaland, nätverksträff november 2017.

Varför ska jag ta från min lön och betala in till Vårdförbundet?

Ny som förtroendevald höll Johanna Prütz ett tal till sina barnmorskekollegor om varför hon är medlem i Vårdförbundet och vad som gör att hon är organiserad i en facklig organisation. Genom sin nyvunna inspiration om VARFÖR facket finns, får du som läsare chansen att ta del av Johannas blogginlägg och hennes “meningen med föreningen”.

“Varför ska jag ta från min lön och betala in till Vårdförbundet, de gör ingenting för mig ändå? De pengarna kan jag spara”, så kan jag höra folk resonera ibland.

Bertha Wellin

Kvinnor i Sverige fick rösträtt 1921 och en av de första kvinnorna i riksdagen var Bertha Wellin. Hon var en sjuksköterska som  i början på  20-talet, när man röstade igenom lagstadgad arbetsdag på 8 timmar arbetsdag fick hon igenom att sjuksköterskor skulle undantas därför att vi inte skulle få sätta våra behov före patientens. Året 1933, när Svensk sjuksköterskeförening blev ett fackförbund, avgick Bertha Wellin som ordförande…

Vad vill jag ha sagt med denna historiska tillbakablick? Jo, att vi som är sjuksköterskor och barnmorskor kommer från en tradition där vi alltid ska sätta patienten före oss själva. Men som sjukvården och förlossningsvården ser ut idag råder stor risk att vården urholkas och försämras, eftersom ingen orkar jobba kvar! För patienternas skull MÅSTE vi värna om vår rätt till en god arbetsmiljö med hållbara arbetstider och möjlighet till återhämtning.

Och vi måste få vara lite ego. Visst, vi vill jobba med det vi gör för att vi är människor som känner omsorg om andra, annars skulle vi inte valt dessa yrken. Men vi är också eftertraktade, högskoleutbildade och erfarna anställda. Och det finns ingen vettig anledning att undanta oss från dessa rättigheter.

Det handlar om att förändra en föråldrad syn på de traditionellt kvinnliga yrkena och Vårdförbundet jobbar hårt med dessa frågor.
Genom förhandling och kunskap förändras samhället långsamt.

Den senaste HÖK 16 (Huvudöverenskommelsen) fokuserar på bättre återhämtning vid skiftarbete och nattarbete, hälsosamma arbetstider, större möjlighet till utbildning och specialisering med lön från arbetsgivaren för att på lång sikt lösa kompetensbristen.
Genom att betala din medlemsavgift till Vårdförbundet bidrar du till att Vårdförbundet kan ha anställda som aktivt driver frågor som rör allas våra rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Det är lätt att tänka att Vårdförbundet inte ger mig något personligen, men det är för att vi idag tar saker som anställningsskydd, semester, föräldraledighet och arbetsskadeförsäkring för givna.
Idag är majoriteten av oss inom vården organiserade och medlemmar i ett fackförbund. Tänk om denna viktiga rättighet, och jag vill säga SKYLDIGHET, urholkas då är inte arbetsgivaren längre bunden av våra kollektivavtal (som gäller även ickemedlemmar)…

De kan anställa personal helt utifrån vinstdrivande intressen. Varje anställd får då förhandla om sina villkor. Är du stark och frisk och en bra förhandlare får du kanske det bättre men vad händer med dig den dag du blir sjuk? Eller med din kollega, som alltid ställer upp och inte kräver något. Ska inte hon ha semester?
Nej, kollektivavtal förenar oss och värnar om våra rättigheter som tidigare generationer har fått slåss för.
Och arbetsgivaren vinner också på ett samarbete med fackförbunden. En bättre arbetsmiljö leder till nöjdare personal och bättre utförande av vården. Att få oss att stanna kvar och trivas och vilja vara med och utveckla vården ligger i arbetsgivarens intresse. Detta bygger den svenska modellen på. Istället för konflikter och strejker har vi fredsplikt, kollektivavtal och lagar om medbestämmande och anställningsskydd som arbetsgivare och fackförbund förhandlar utifrån.
Jag upplever att jag som förtroendevald har möjlighet att påverka och föra fram medlemmarnas åsikter uppåt. Alla behöver inte själva vara förhandlare, vi har förtroendevalda  och jag är en av dem.

Kom till oss om ni har frågor så ska vi tillsammans förbättra våra förhållanden.  Tillsammans är vi starka!

Johanna Prütz
barnmorska  och  förtroendevald på förlossningen på Södra Älvsborgs Sjukhus.

#tillsammansärvistarka #flergermer #Vårdförbundet

 

 

Kollektivavtalets dag- allvarligt, hur viktigt är det på en skala?

Kollektivavtalets dag är den 17 mars. KanelbullarAllvarligt, hur viktigt kan det vara att uppmärksamma den? I jämförelse med riktigt viktiga dagar som kanelbullens dag eller frimärkets dag så står sig kollektivavtalets dag väl slätt?

Tvärtom! Finns nog ingen viktigare dag att uppmärksamma då den står för ordning och reda på arbetsmarknaden. Det betyder i sin tur att de flesta av oss har ett arbete att gå till med ordnade former som är kända för oss innan vi tar jobbet, att vi får en lön i kuvertet som vi på förhand vet ungefär vad det blir och att vi för året har X antal semesterdagar att se fram emot. Detta betyder att vi som medborgare och arbetstagare i Sverige kan leva våra liv i trygghet baserat på en ordnad anställning.

Tidigt 1900-tal var det oro på arbetsmarknaden med dålig arbetsmiljö och usla arbetsvillkor med låga löner. Man protesterade via strejker och arbetsgivaren kontrade med att lägga lockout. Detta var ju inte hållbart för någon part då arbetstagarna inte fick några löner att leva för och arbetsgivaren fick inte ut sin produktion. Kloka som de var satte de sig ner och kom överens om att arbetstagarna fick lov att organisera sig i fackförbund med rätten att teckna kollektivavtal, samtidigt som rätten att leda och fördela arbetet skulle ligga hos arbetsgivaren. Detta ledde till lugn och ro för båda parter i många år samtidigt som man såg många förbättringar på arbetsmarknaden.

Tyvärr avstannade förbättringsarbetet och på 70-talet insåg våra politiker att om vi skulle komma längre med våra förbättringar av den svenska arbetsmarknaden så måste de lagstifta. Det var där bland andra Lagen om facklig förtroendeman(LFF), Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) kom till. Dessa lagar stärker arbetstagarens rätt på arbetsmarknaden genom att säkerställa att vi får lov att organisera oss i fackförbund och välja förtroendevalda som för vår talan, vi får insyn i och möjlighet att påverka arbetsgivarens verksamhet via MBL och genom AML får vi en möjlighet att via skyddsombud säkerställa att vår arbetsmiljö är god.

Så kollektivavtal är det vi använder när vi vill förhandla fram bättre villkor för fler än en person, för kollektivet. Om vi inte hade möjligheten att teckna kollektivavtal skulle varje arbetstagare bli tvungen förhandla om sina egna villkor vilket leder till att det alltid finns någon som säljer sig lite billigare än de andra. Detta sänker villkoren på arbetsmarknaden, både när det gäller ersättningar och arbetstider men också arbetsmiljön.

Men kollektivavtalet är i fara. Anslutningsgraden i fackförbunden sjunker, Vårdförbundet är inget undantag. Det är endast fackförbund som har rätten att förhandla för kollektivet men denna rätten har vi bara så länge som vi kan säga att vi talar för merparten av våra yrkesgrupper. Så den dagen Vårdförbundet inte längre har tillräckligt många medlemmar är våra villkor och avtal inom sjukvården i fritt fall med en katastrof för sjukvården i kölvattnet.

Lene Lorentzen

Lene Lorentzen Ledamot Avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Västra Götaland

Så stå upp för kollektivavtalet, var stolt över ditt medlemskap i ditt fackförbund. Känn att du är en del av den svenska modellen och demokratin och att du i det lilla kan påverka i det stora.

Lene Lorentzen

#kollektivavtaletsdag #flergermer #Vardforbundet

 

 

Kollektivavtalets dag 17 mars