Jag efterfrågar en handlingsplan för arbetsmiljö i balans

Vad är god arbetsmiljö för dig? Hur beskriver du ett bra arbetspass? Är det när du inte går till jobbet med en klump i magen? När du inte behöver tänka på om du kan gå hem vid arbetspassets slut? Är det när du hann på toaletten i tid? Eller när du hann sätta dig ner och äta? Är det när du har ork kvar efter arbetspasset för annat? När du inte var den där sura mamman igen och skrek på barnen? Vi, personal inom barnsjukvården, vill ge barnen god och säker vård. En uppgift som blivit allt svårare i detta försämrade ekonomiska läge med knappa resurser och brist på personal. Vår arbetsmiljö är försämrad och kvalitén på vården har minskat.

I höstas initierade sjukhusledningen ett samlat program där åtgärder samlades in till ”Handlingsplan för ekonomi i balans på Sahlgrenska Universitetssjukhuset” (HEBSU). Nu efterfrågar jag en handlingsplan för arbetsmiljö i balans på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (HABSU). Det behövs en omfattande satsning på vår arbetsmiljö. Jag efterfrågar långsiktiga åtgärder. Åtgärder som kan bidra till att vi får en hållbar arbetsmiljö med attraktiva arbetsplatser. Det är också det som krävs för att kunna leverera högkvalitativ vård.

Arbetsbelastningen är idag, precis som AFS 2015:4 beskriver, ohälsosam inom många av våra verksamheter.

När diskussionen för vad som anses som ett okej arbetspass landar i att ingen i personalen kissat ner sig har det gått för långt. Alldeles för långt.

Vi arbetar med samvetsstress. Många med en känsla av att inte räcka till. Stress som lägger sig som ett täcke över oss. Stress som till slut kan göra oss sjuka för att den blir för övermäktig. Vi undrar helt enkelt hur länge vi orkar jobba för fler? Hur länge vi kan tänja och klyva oss för att kunna bedriva vård? Det finns en obalans mellan de krav som ställs på personalen och de resurser som finns. Personalen, som jämt ställer upp, är anledningen till att det går ihop överhuvudtaget.

Själv har jag tidigare utbildat föräldrar. Våra diskussioner utgick då från bland annat Martin Forsters bok ”Fem gånger mer kärlek”, som handlar om föräldraskap. Han menar att en ska ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning. Ett förhållningssätt som ger stor utdelning. Jag kan inte låta bli att dra paralleller till ledarskap och medarbetarskap. Kanske är det dags för personalen att få fem gånger mer kärlek från ledningen för att faktiskt orka.

Nu är det dags för arbetsgivaren att visa att de värdesätter oss och ta ansvar för vår arbetsmiljö genom att ge oss förutsättningar att bedriva högkvalitativ vård och skapa värde för patienterna.

 

Taru Kontio
Specialistsjuksköterska inom intensivvård
Skyddsombud och förtroendevald Vårdförbundet
Intensivvårdsavdelning barn, Drottning Silvias barnsjukhus


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!