Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ska INTE agera angivare! När vi vårdar den gravida kvinnan, den sjuka mannen med lunginflammation, det utsatta barnet eller någon av de papperslösa personer som är i behov av vård ska de känna sig trygga!

Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och den gäller alla!

I Sveriges Hälso- och sjukvårdslag slås fast att människor ska ges vård på lika villkor!

För att hjälpa till att ge god vård har vårdprofessioner hjälp av tydliga etiska koder! Grundläggande för de etiska koderna är att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde. Sjuksköterskor ska ge omvårdnad utan att döma eller diskriminera. De mänskliga rättigheterna och vårdprofessionernas yrkesetik har formulerats utifrån erfarenheter av hur avsaknaden av sådana riktlinjer lett till allvarliga övergrepp mot utsatta och sårbara grupper.

Jag är narkossjuksköterska, har min anställning i Västra Götalandsregionen, och jag är stolt att min arbetsgivare har tagit ställning mot angiverilagen och sagt att vi ska ge papperslösa vård!

Människor som behöver vård ska inte vara rädda för oss. De behöver söka vård i tid och de måste våga vara ärliga om var de varit, varför de söker vård och vem de är. Bara då kan vi ge en god och säker vård.

Vårdförbundet uppmanar regeringen att dra tillbaka förslagen och respektera vårdens yrkesetik samt att människors rätt till en trygg och säker hälso- och sjukvård stärks.

Vårdförbundets medlemmar är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.
Vi är inte gränspoliser.
Vi anger inte!

 


Martin Håland, narkossjuksköterska och ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland.

Frida, Siri och Julia, sjuksköterskor på akuten Sjukhusen i väster Kungälvs sjukhus och medlemmar i Vårdförbundet.

Vårdförbundet deltog med ca 3000 tusen andra på Gustaf Adolfs torg i Göteborg.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro deltog i manifestationen.

 

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!