Läs en intervju med Sabina och bli inspirerad till förtroendeuppdraget i Vårdförbundet!

Sabina Gustafsson 45 år
Förtroendevald sedan 2014
Huvudskyddsombud (HSO) sedan hösten 2021
Arbetsplats: Torslanda Barnmorskemottagning Regionhälsan, Västra Götalandsregionen.
Examen: Sjuksköterskeexamen, januari 2001 från Röda Korsets Högskola.
Barnmorskeexamen, januari 2007 från Göteborgs Universitet.

 

Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som förtroendevald och HSO?

-Min uppgift är att coacha och stötta och ge de förtroendevalda kunskap, trygghet och styrka. Så att de på sikt kan bli självständiga i sina uppdrag. Jag finns där för att stötta och svara på frågor. Min roll som huvudskyddsombud är varierande. Eftersom vi har få förtroendevalda i vår förvaltning får jag delta i många möten lokalt på olika arbetsplatser i Regionhälsan. Sedan sitter jag med i samverkan med arbetsgivaren på olika nivåer. I Regionhälsan organiserar Vårdförbundet de flesta av barnmorskorna och vi sitter också med i alla forum där barnmorskefrågor lyfts och diskuteras. Sedan är det en hel del medlemmar och förtroendevalda som hör av sig för stöd och samtal. Det är stor variation i arbetat och det gillar jag! Jag har också kontakt med de medlemmar som är under rehabilitering eftersom deras situation är starkt kopplat till arbetsmiljöfrågorna.

Som huvudskyddsombud och förtroendevald med facklig tid får jag möjlighet att arbeta med frågor kring arbetsmiljö och hållbart arbetsliv i nära samarbete med våra lokalt förtroendevalda, det är det som jag upplever som mest givande i min roll.

Hur kom du först i kontakt med Vårdförbundet och förtroendevalda-rollen?

-Det uppstod en konflikt på vår arbetsplats och jag tog kontakt med Vårdförbundet. Ett huvudskyddsombud kom ut till oss och i den processen insåg jag att vara förtroendevald ger större möjligheter att påverka lokalt och dessutom ett skydd genom Lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Jag kände att det var viktigt att stå på mina medlemmars sida och stötta de som blir utsatta.

-Jag tror att de egenskaper som är bra att ha som huvudskyddsombud är ett intresse för arbetsmiljöfrågor och att man tror på och vill skapa förändring. Mycket tålamod krävs också, det tar tid att förändra arbetsmiljön till det bättre.

Vad är det största problemet för våra medlemmar just nu?

-Den största utmaningen just nu för våra medlemmar är att arbetsmiljön inte är bra och bristen på barnmorskor som arbetar i vården. En god arbetsmiljö leder också till att fler orkar jobba heltid och det blir lättare att rekrytera. Många barnmorskor jobbar deltid för att de inte orkar jobba heltid, normen ska vara att en orkar jobba heltid. Arbetsinnehållet bör vara sådant att det finns tid för pauser, reflektion och variation. Arbetsgivaren löser ibland personalbristen på ett inte alltid genomtänkt sätt. Ett exempel är att tillfälligt flytta personal från barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar till förlossningen tillfälligt.  Det urholkar känslan av att ens kompetens är viktig och att man bara är en bricka i spelet.

Vad har varit den största utmaningen för dig personligen i rollen som huvudskyddsombud?

-Det har varit att rekrytera lokala förtroendevalda och skyddsombud. Det är inte bara jag som stödjer dem utan de är även viktiga för min roll också. Genom lokalt förtroendevalda får jag koll på vilka frågor som är viktiga för våra medlemmar ute i regionen.

Förändringar sker ju inte över en natt, hur förhåller du dig till att det tar lång tid?

– Jag är en obotlig optimist och slutar aldrig att hoppas att det kommer bli bättre. Tålamod är viktigt och att se de små förändringarna. Nöta, nöta och inte ge upp. Jag har gott stöd i de nätverk jag deltar i och andra huvudskyddsombud.

Vem kan du vända dig till om du själv behöver stöd och hjälp i någon fråga?

-Jag har gott stöd i avdelningsstyrelsen, de nätverk jag är med i och andra huvudskyddsombud. Sen har Vårdförbundet ombudsmän som är ett stort stöd i smått och stort. Alla har olika kompetens och tillsammans blir vi starka!

 

Sabinas tips till dig som är ny förtroendevald/skyddsombud

  • Skapa ett litet nätverk med andra förtroendevalda och ditt huvudskyddsombud och våga fråga om hjälp och stöd.
  • Du behöver inte kunna allt på en gång! Detta är ett uppdrag du växer in i och Vårdförbundet har många bra utbildningar. Ta små steg och fokusera på en sak i taget.
  • Involvera dina medlemmar i de frågor ni vill driva och gör det tillsammans. Ta inte över för mycket utan gör dem delaktiga. Ensam är inte stark!

Så kan du veta om du är rätt för uppdraget som förtroendevald

  • Du vill vara med och påverka arbetsmiljö och arbetsvillkor för dig och dina kollegor.
  • Du har ett engagemang och en vilja att vara med och förändra.
  • Du är bekväm i att företräda dina kollegors tankar och åsikter i kontakten med arbetsgivaren.

Lycka till i ditt uppdrag!

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!