Julhälsning 2022 Vårdförbundet avdelning Västra Götaland

Du är värd att älska ditt jobb! 

Vårdförbundet arbetar för att 

du ska ha ett hållbart arbetsliv. 

Så att du kan göra jobbet du älskar. 

Vi är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och chefer som valt våra yrken för att göra skillnad för de vi är till för! Då ska vi också få möjlighet att ha rätt lön, semester, arbetstider och villkor som gör att vi orkar stanna i våra yrken!  

Vi är med och påverkar och har påverkat i många frågor. Vill i detta brev belysa några frågor som vi fortsatt måste arbeta med. 

Rätt kompetens är viktigt
När våra professioner saknas blir konsekvensen stängda vårdplatser och uppskjuten vård. De stängda vårdplatserna genererar överfyllda akutmottagningar och överbeläggningar. Vårdförbundet anser att det inte går att öppna fler vårdplatser genom att byta ut vår kompetens och ersätta den med något annat yrke. Det finns en gräns för hur många patienter vi kan ansvara för utifrån vårt legitimationsansvar, så lösningen kan inte vara att utöka antalet patienter/undersökningar per sjuksköterska/barnmorska/biomedicinsk analytiker/röntgensjuksköterska. 

Inför valet träffade vi politiker, främst från regionen, för att återigen lyfta vikten av personcentrerad vård. Vårdförbundet fortsätter att framhålla att när patienten blir en del av vårdteamet kan arbetsmiljön bli bättre.  

Det är dags för politiker och arbetsgivare att göra våra yrken attraktiva genom att värdera oss med god löneutveckling och rimliga arbetsvillkor. Regionen gjorde en lönesatsning under året, för att regionens medellöner ska upp till riksgenomsnittet. Äntligen! Men räcker det? Nej, i hela riket och i alla sektorer (region, kommun, stat och privat) saknas det löneförutsättningar att locka tillbaka de som lämnat vården och är legitimerade utbildade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.  

Rimliga arbetsvillkor
Vårdförbundets medlemmar måste få det många andra i samhället kan ta för givet, nämligen ett hälsosamt schema, återhämtning, reflektionstid, kompetensutveckling och semester. 

I dag tvingas många att arbeta övertid. Övertid är aldrig frivillig, alltid beordrad och den beror på att våra yrkesgrupper saknas. Sveriges Kommuner och Regioner och Vårdförbundet har i kollektivavtalet HÖK 22 särskilt uppmärksammat övertid och att övertiden ska kontrolleras och ses över oftare. Avtalet är tecknat för att kunna ha bättre koll på övertidsuttaget och för att arbeta för att minska övertiden. Möjligheten att använda sig av övertid är reglerad i arbetstidslagen. Vi hävdar att vårdens stora bemanningsproblem i stor utsträckning döljs av de många övertidstimmar som arbetas av våra medlemsgrupper. I Västra Götalandsregionen uppgår antalet övertidstimmar utförda av våra yrkesgrupper till runt 400 årsarbetare. Under våren 2023 kommer Vårdförbundet att fortsätta bevaka användningen av övertid.  

Vikten av skyddsombud 
Tillsammans med våra förtroendevalda/skyddsombud kan du som medlem vara med och påverka på din arbetsplats och hälso- och sjukvården i stort.  

Vikten av förtroendevalda/skyddsombud vill avdelningsstyrelsen uppmärksamma genom att utse årets skyddsombud 2022. Vi kommer att publicera och uppvakta de som blivit nominerade. I år har vi fått in fler nominerade än på många år.  

Saknar du förtroendevald på din arbetsplats: Ta kontakt med de kontaktpersoner som finns för regional, kommunal samt privat verksamhet.
Kontakta Västra Götaland – Vårdförbundet (vardforbundet.se) 

Tack för att DU är med i Vårdförbundet, det är när vi står många tillsammans vi blir starka och politiker och arbetsgivare lyssnar. 

Avslutningsvis önskar jag och avdelningsstyrelsen er alla en skön julledighet med tid för återhämtning och vila. 

Och till dig som jobbar helgerna, tack för att du finns! 

Martin Håland ordförande Vårdförbundet avdelning Västra Götaland
Matilda Eriksson vice ordförande
styrelseledamöter:
Anna Tjus
Anna-Karin Johannesson
Branka Djukanovic Svensson
Gustaf Ahlqvist
Hanna Jorlöv
Jenny Myrgren
Martin Hulldin
Pernilla Widholm Jolgård

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!