Solidaritet med hälso- och sjukvårdspersonalen i Iran

Matilda Eriksson, vice ordförande Vårdförbundet avdelning Västra Götaland talade på manifestationen ”Stoppa våldet mot vårdpersonal i Iran” den 26 november 2022 på Gustaf Adolfs torg i Göteborg.

Vårdförbundet följer med oro den iranska regimens förföljelser av kvinnor och andra medborgare som deltar i upproren i Iran. Uppror som nu möts med kraftigt eskalerande våld av myndigheterna. Våld och förtryck mot det egna landets invånare är helt oacceptabelt.

Vårdförbundets grundläggande värderingar inkluderar bland annat mänskliga rättigheter, solidaritet och yrkesetik. Därför vill och behöver vi stå upp för och stå tillsammans med våra kollegor i Iran. Vi är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor och vi möter människor i alla skeden av livet. Vi förväntar oss förutsättningar att kunna utföra våra professioner med stolthet och på ett tryggt och säkert sätt.

Idag är det inte möjligt för sjukvårdspersonal i Iran. Militär är inne på sjukhusen och bevakar skadade och många patienter tillåts bara få mycket grundläggande vård, så som att stoppa blödningar, innan de förs bort till okända platser. Allmänheten behöver ha tilltro till vården för att vi ska kunna utföra våra professioner. Många undviker just nu att överhuvudtaget söka officiell vård på grund av militärens närvaro på sjukhusen och ambulanser har använts för att transportera arresterade till häkte. Det är förödande för tilliten!

I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 23, första punkten kan man läsa ”Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning och tillfredställande arbetsförhållanden…” Detta är bara en av alla de mänskliga rättigheter som just nu kränks i Iran. Vårdförbundet stöder dem som vågar stå upp för mänskliga rättigheter och rätten att få vara den man är. Vi står likaså upp för dem som dag efter dag går till sina arbeten på olika sjukvårdsinrättningar i Iran. De har rätt att utföra sitt arbete i säkerhet och med stolthet och värdighet.

Kvinna, liv, frihet!

Zan, zendegi, azadi!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!