Större satsningar behövs för en hållbar vårdsituation


I ett beslut som togs av Arbetsmiljöverket 2016 förbjuds korridorer att användas som vårdplatser på NÄL. Vitet att bryta mot förbudet är 300 000 kr per överbelagd avdelning. Ändå används i dagsläget korridorer som vårdplatser. Det är en helt orimlig situation både för patientsäkerheten men också för medarbetarna som sliter dygnet runt för att försöka få vården att gå ihop, men som gång på gång fallerar för att det råder brist på sjukvårdspersonal och vårdplatser.

Medarbetare beskriver hur de inte räcker till för patienterna. Arbetsbelastningen är orimligt hög och medarbetare flyttas runt mellan olika verksamheter mot sin vilja för att kunna ge anställda semester samt avdelningar får hålla stängt under sommaren. Detta medför att anställda blir utbrända och säger upp sig.

Det är nog nu, så här kan vi inte ha det längre!

Vi behöver en bättre bemanningssituation för att kunna ge rätt och tillräcklig vård till alla som behöver det. Nuvarande lönesatsningar på sjuksköterskor i 24/7 vården är alldeles för otillräckliga och genererar inte vårdpersonal i den utsträckning som krävs. Det fasta lönepåslaget bör öka för sjuksköterskor under kommande år. Det råder nu en väldigt stor brist på sjuksköterskor och det kommer bara bli värre sett till den demografiska utvecklingen och att sjuksköterskor söker sig till attraktivare arbetsgivare som kommun och bemanningsföretag.

Ständiga överbeläggningar på grund av att det saknas vårdplatser är inte acceptabelt. När både arbetsmiljön försämras och vårdskadorna ökar så är det verkligen en dålig politik som förs i Västra Götalandsregionen. För att komma till rätta med detta lade Socialdemokraterna ett initiativärende i regionstyrelsen redan i februari 2022 med avsikt att ta fram en plan för att öka antalet disponibla vårdplatser för att nå 90 % beläggningsgrad. Genom de få redovisningar som getts till regionstyrelsen efter att förslaget till slut gått igenom kan det konstateras att antalet disponibla vårdplatser snarare har minskat än ökat.

Pengar finns till att göra regionen till en attraktivare arbetsgivare. Bara de senaste tre åren har regionen gått med 5,5 miljarder kronor i överskott. En ständig underfinansiering av hälso- och sjukvården i kombination med för lite pengar i budgeten till löner har resulterat i den krisande vårdsituation som vi befinner oss i idag.

Mer pengar bör således avsättas till hälso- och sjukvården för att regionens verksamheter inte ska behöva tampas med underskott och besparingar år efter år.

Att fixa till detta borde vara en högt prioriterad fråga för styrande politiker i regionen.
Fler vårdplatser, förbättrad arbetsmiljö och fler händer i vården behövs för en hållbar situation både för patienter och sjukvårdspersonal.

Regionen kan bättre!

Patrik Thorenius, legitimerad sjuksköterska NU-sjukvården

 


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!