Sommarbrev 2022 avdelning Västra Götaland


Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Västra Götaland har haft sitt sista styrelsemöte innan sommarledigheten. Även för oss ledamöter väntar semester, men det finns alltid ledamöter i tjänst, som tillsammans med förtroendevalda/skyddsombud både på facklig tid och på arbetsplatser kommer att finnas som stöd och vara beredda att agera utifrån arbetsmiljöproblem. 
 

En stor del av mötet ägnades åt den stora utmaning vårdens arbetsgivare har sommaren 2022. Redan under våren ökade arbetsbelastningen på många arbetsplatser, samtidigt som många anställda ur våra yrkesgrupper valt att byta arbetsgivare eller lämna vården helt och hållet.  

Som förbund har vi ingen kvickfix, men vår erfarenhet säger oss att arbetsgivare som tar det systematiska arbetsmiljöarbete på allvar faktiskt har bättre förutsättningar att reda ut situationen. Men det krävs också åtgärder som ger förändring, inte bara att vi ska stötta varandra och hjälpas åt. Det kan krävas tuffa prioriteringar men det måste göras. Arbetsmiljön är ytterst arbetsgivarens ansvar, det är inte medarbetarnas skyldighet att sätta in egen hälsa på spel för att lösa vårdkrisen!  

I höst är det val. Vad vill du ha för arbetsmiljö och förutsättningar att utföra din profession? Prata med våra folkvalda, som kommer att kampanja hela sommaren ända fram till valet i september.  

Vi får många frågor om vad man som anställd är skyldig och vilka rättigheter man har. Utifrån lag och avtal kommer här en kort lista 

  • Varje medarbetare är skyldig att vid behov arbeta upp till 200 timmars övertid per år, dock max 50 timmar i månaden. Arbetsgivaren ska eftersträva att övertid fördelas jämnt i personalgruppen (HÖK 22). Det finns vissa möjligheter för arbetsgivaren att ta ut mer övertid, men det kräver särskilda omständigheter och kontakt med Vårdförbundet.
  • Förskjuten arbetstid – kan Arbetsgivaren vid behov använda sig av. Ersättning utges om förändringen meddelats inom 10 dagar i förhållande till det “nya” passet (se AB § 23).
  • Beordring – kan bara göras av den som har arbetsmiljöansvar. Denne ska även kunna ta ställning till vem som är lämpligast att beordra, om skäl för att neka är tillräckliga och dessutom ha rätt att förhandla om ersättning.
  • SMS-listor vid vakanta pass – det är frivilligt att stå med i sådan lista, du kan inte tvingas till det.
  • Svara i telefon under din ledighet – du är inte skyldig att vara nåbar på din fritid.
  • Prioriteringslistor vid hög arbetsbelastning – Arbetsgivaren ansvarar för att du känner till vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till. Arbetsgivaren ska även se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. Läs mer i  AFS 2015:4.
  • Avvikelser – kom ihåg att skriva avvikelser. Det går att göra i efterhand. Det som inte finns i skrift, finns inte!!!! Avvikelser ger stöd för skyddsombuden att agera!  

Utöver detta så vet vi att många medlemmar känner ett krav på att ställa upp och hjälpa till. Det blir ett moraliskt dilemma. Ställa upp för patienter och kollegor, eller få sin återhämtning och fungera i sitt sociala liv? Det är bara DU som kan göra det valet. Vi vill stötta dig i att DU ÄR VIKTIG, arbetsgivaren kan beordra, men Du ska inte behöva känna dig tvingad att frivillig ta pass för att slippa beordringen. Att beordra är verkligen sista steget och Vårdförbundet anser inte att det är förenligt med lag och avtal att beordra in på arbetspass som varit vakanta i flera veckor eller månader.  

Vi vet också att det finns medlemmar som inte tycker att det är ett problem och känner att det finns energi över till att arbeta mer övertid än 200 timmar. Vi vill understryka att detta styrs av arbetsmiljölagen, som är en skyddslag. För även om man orkar nu, hur mår man om ett halvår? Det är inte bara mycket arbetstid det är en hög arbetsbelastning under många arbetspass.  

Ta hand om Dig och stå upp för vår rätt att orka ett helt arbetsliv, inte bara sommaren 2022.  

 Glad sommar önskar avdelningsstyrelse Vårdförbundet Västra Götaland.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

Bli medlem

Läs mer vad du får som medlem.

Bli medlem nu