Julhälsning från ordförande Martin Håland och avdelningsstyrelsen till alla medlemmar i Västra Götaland.

2021 är ett stort valår i Vårdförbundet. Vi har valt ny avdelningsstyrelse, kongressombud och förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplats för kommande mandatperiod. Många blir omvalda men några har valt att sluta.

Stort Tack till dig som haft ett förtroendeuppdrag, men av olika anledningar valt att lämna över uppdraget.

Det fackliga arbetet kan ses som en lång, lång stafett. I år har stafettpinnen lämnats över av Anne Karin Höglund och efter val skickats vidare på årsmötet till mig. Tack för förtroendet att i fyra år leda avdelning Västra Götaland.

Även 2021 har överskuggats av pandemin. Våra medlemmar i primärvården, sjukhusen och kommunens hemsjukvård har gjort en jätteinsats med vaccinationer. Vila och återhämtning har varit en viktig fråga efter senaste pandemivågen, samtidigt som det uppdämda vårdbehovet (köerna) ska tas igen. Semester har varit ett orosmoment – först sommaren och nu jul/nyår, kommer det en pandemivåg till eller kan medlemmarna ta ut sin semester? Vi kan konstatera att de allra flesta av våra medlemmar i regionen har fått 4 veckors sammanhängande semester. Men om du passerat 40 eller rent av 50 år så har du fler semesterdagar för att återhämta dig. Dessa ska också kunna tas ut under året.

Bristen på Vårdförbundets professioner; barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor uppges allt oftare som anledning till att man inte kan erbjuda den vård som behövs. Trots det har man på många ställen ännu inte valt att marknadsanpassa löner och arbetsvillkor för att återigen bli en attraktiv arbetsgivare. 

Under hösten har barnmorskorna fått ett välförtjänt stort mediagenomslag, både nationellt och lokalt i Västra Götaland. Arbetsmiljön på fram för allt förlossningen i Göteborg har under lång tid varit urusel. Barnmorskornas krav är att kunna koncentrera sig på en födande i aktivt skede. Det kravet kan omsättas till alla våra medlemsgrupper. Det är inget orimligt krav att vi kan koncentrera oss på en patient/undersökning åt gången utan att bli störda. 

2022 är också ett valår. Denna gång till riksdag, region och kommun. Jag vill be alla medlemmar tänka till och fundera på vilket sätt du kan påverka våra politiker. Vi kommer intensifiera vårt lobbyarbete. Det behövs en bra arbetsmiljö och en lön i paritet med likvärdiga yrken för att vi ska bli tillräckligt många och kunna ge en god och personcentrerad vård.
Det hjälper inte att våra chefer ser och sätter värde på det arbete vi gör, om inte de får tillräckligt med pengar att fördela utifrån kriterier och avtal. Det gäller även förutsättningarna för dig som är chef. Det är inte OK att du ska lägga mer tid på att försöka ringa in personal, än på att leda och utveckla arbetet.

Prata med en politiker, skicka brev/vykort och berätta varför en rimlig lön är viktig, skriv insändare eller inlägg på politikers Facebook-sidor. Applåder och lovord värmer – men det är pengar som betalar dina räkningar och ger mat på bordet! #tackamedlön

Det finns också goda exempel där fackligt arbete har gett resultat under 2021: Mölndals stad har budgeterat för fler sjuksköterskor i hemsjukvården 2022. Vi har tecknat ytterligare kollektivavtal om möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid i bland annat Tibro kommun och i Skövde kommun. Det vi kallar AST, Akademisk specialistutbildning.

Jag började med att tacka dig som ställt upp till förtroendeuppdrag. Men vill avslutningsvis även tacka dig som är medlem.

Tack för att DU är med i Vårdförbundet, det är när vi står många tillsammans vi blir starka och politiker och arbetsgivare lyssnar.

Avslutningsvis önskar jag och avdelningsstyrelsen er alla en skön julledighet med tid för återhämtning och vila.

Och till dig som jobbar helgerna, tack för att du finns!

Martin Håland, ordförande Vårdförbundet avdelning Västra Götaland och avdelningsstyrelsen:
Matilda Eriksson vice ordförande
styrelseledamöter:
Anna Tjus
Anna-Karin Johanesson
Branka Djukanovic Svensson
Gustaf Ahlqvist
Hanna Jorlöv
Jenny Myrgren
Marianne Lindfors
Martin Hulldin
Pernilla Widholm Jolgård

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!