Anne Karin Höglund avdelningsordförande Vårdförbundet Västra Götaland

Efter ett turbulent år är det åter dags att skriva en sommarhälsning.
Jag har bestämt mig för att efter 13 år i avdelningsstyrelsen är det dags att lämna över till nya krafter och det gör det lite speciellt att skriva ett sista sommarbrev.

Jag är stolt över att vara en del i Vårdförbundet, särskilt under det gångna året. Vi tillsammans har varit en förutsättning för att alla de som direkt, och indirekt, drabbats av Corona har kunnat få en god vård. Förtroendevalda och medlemmar har utöver att kämpa i den direkta vården, arbetat för en säker arbetsmiljö till gagn för både personal och patienter. Vi har även gemensamt tagit strid för den arbetsrätt vi alla känner och som parterna gemensamt arbetat fram under många års tid. Arbetsgivare har under Coronatiden utmanat våra lagar och avtal, gränserna och tidigare tolkningar har förskjutits. Här har Vårdförbundet på alla nivåer hållit emot och stått upp för den enskildes rättigheter, särskilt gällande Semesterlagen och § 6 i AB. Här återstår fortsatt arbete på många håll.

Förtroendevalda på arbetsplatserna har gjort ett fantastiskt arbete! Både som skyddsombud och informationsbärare. Genom att informera själva, men också genom att uppmuntra och hjälpa kollegor, så att arbetsgivare och politiker fått en så riktig bild av vårdverkligheten som möjligt.                   

Vårdförbundet har aldrig tidigare varit så aktiv, och efterfrågat, i olika medier. Här ser vi tydligt nyttan av att vara många som gått samman och kan förmedla samma budskap.

Det är därför viktigt att det finns förtroendevald på arbetsplatserna. Om ni inte har det i dag, ta kontakt med oss i styrelsen så ni får hjälp med medlemsmöte och val.

Den sommar som står framför oss ser ut till att bli lika svår som förra årets – om inte värre. Glöm därför inte att skriva avvikelser – det är viktigt, inte bara för att kunna sammanställa hur sommaren varit, utan också om ni skulle behöva lämna in en arbetsskadeanmälan.
Möjligheten att få ersättning vid till exempel överbelastning och utmattning ökar avsevärt om det finns dokumenterade brister i arbetsmiljö och bemanning.

Vi som har facklig tid kommer under sommaren finnas tillgängliga på telefon, för än så länge är det inte läge att göra arbetsplatsbesök som ”innan Corona”. Passa på att ta kontakt och prata med oss om de problem ni upplever – och kom gärna med förslag på hur vi ska agera tillsammans för att förändra och förbättra arbetsmiljön.

Till hösten ska vi välja ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud. Nu är det hög tid att nominera kandidater. Gå in på vår hemsida och nominera – dig själv, eller någon kollega. Där kan du också se vilka som redan är nominerade och lämna in en motion till årsmötet.
Årsmöte 2021 Västra Götaland – Vårdförbundet (vardforbundet.se)

Du kan redan nu boka in vårt årsmöte. Det blir ett webb-val och ett ”riktigt” årsmöte kombinerat med utbildningsdag på Bohusgården 8-9 oktober. Temat för dagen blir ”Arbetsmiljö”.
Anmälan görs i aktivitetsportalen på vår hemsida.
Välkommen!

Året som gått har med all tydlighet visat att det är viktigt med en fackförening – och speciellt viktigt är som alltid förtroendevalda på arbetsplatsen!

Jag vill avsluta med att tacka för det fantastiska jobb ni förtroendevalda gör!
– Och till alla medlemmar; Tack för att ni är med i Vårdförbundet – det är när vi står många tillsammans vi är starka!

Jag och avdelningsstyrelsen önskar er alla en skön sommar med tid för återhämtning och vila.

Anne Karin Höglund, avdelningsordförande
Christina Wernstedt, vice ordförande
Styrelseledamöter 
Susanne Blom Persson
Branka Djukanovic Svensson 
Martin Håland
Anna-Karin Johannesson 
Lene Lorentzen 
Jeanette Ros
Pernilla Widholm Jolgård

Anne Karin Höglund, avdelningsordförande Vårdförbundet Västra Götaland

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!