En Pandemi vs Ett hållbart yrkesliv?

Nina Nilsson skyddsombud
Nina Nilsson,
Intensivvårdssjuksköterska

I rollen som Förtroendevald/Skyddsombud står jag nu 9 april och får frågorna: ”Kommer vi att få vår semester i sommar? Är det ens realistiskt?”. ”Kommer vi att få något för all tid och slit vi gör och all extra tid vi är på jobbet – vem lyssnar till oss- vem förstår?”

Pandemin Covid-19 har pågått i över ett år. Den är inte längre en ”oförutsedd händelse”. Lika lite är vår semester till sommaren 2021 en oförutsedd händelse, snarare en rättighet skulle jag säga och ett måste för att orka.

Ja, jag är skyddsombud på Intensiven under en pandemi. Aldrig någonsin har väl arbetsmiljön och våra arbetsvillkor varit viktigare. Att vara fackligt ansluten och ha någon att vända sig till med sina frågor som medlem.

I organisatoriska perspektiv talas det om balansen mellan krav och resurser. En obalans i detta nu där medarbetare snarare försöker upprätthålla verksamheter utifrån krav men inte får tillgång till resurser, återhämtning, vila och skälig ersättning för insatsen. I ett fackligt perspektiv talar vi om löneutveckling för ett helt yrkesliv, rätten till semester och bemanningsnycklar där vi räcker till i vår vardag i våra verksamheter. Rätten till goda arbetsvillkor för att stanna kvar och samtidigt rekrytera nya kollegor och bibehålla kompetens och erfarenhet i en god kombination.

I ett pandemiskt perspektiv talar jag om rätten till skäliga arbetsvillkor och rätten till ersättningar där medarbetaren i detta nu är central för en funktion över tid. Det måste hända något och det måste ske NU! Det är tyst i Sverige – alldeles för tyst. Ta oss inte för givet- ta oss inte som en självklarhet att vi står kvar i denna pandemi och inväntar er med beslutsfattande position.

21 Regioner kan inte enskilt sitta och diskutera eller ”lägga locket på”. Tystnaden och bristen på att lyssna till medarbetare skadar vår hälso- och sjukvård. Medarbetare går när man inte syns. Vi är redan för få, vi kan inte bli färre. Intensivvården har nationellt eskalerat med allt vi har. Tredje vågen sköljer in över oss och varje dag är en ny gryning men andra förutsättningar. Det krävs nationella beslut för en fungerande vård under pandemi. En handlingskraft för svensk sjukvård här och nu.

Politiker, beslutsfattare i Regioner. Beslutsfattare i Västra Götalandsregionen! Vad ska jag svara mina medkollegor/ medlemmar och hur många står kvar bredvid mig när sommaren 2021 gör entré?

Timglaset har för längesedan runnit ner, tid för betänkande är slut.

Agera NU!

Nina Nilsson, förtroendevald och intensivvårdsjuksköterska

Nina Nilsson
Intensivvårdssjuksköterska
Intensiven 227 Mölndal
Förtroendevald/Skyddsombud Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!